Informacje dla studentów odbywających praktyki morskie

DZIAŁ ARMATORSKI - GODZINY PRZYJĘĆ DLA STUDENTÓW: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  09.00 - 13.00

Poprzez agencje crewingowe i bezpośrednio u armatorów zagranicznych

1. Na stronie "AGENCJE CREWINGOWE" znajduje się plik do pobrania - spis danych kontaktowych do kilkudziesięciu agencji.

2. Przed rozpoczęciem praktyki należy zgłosić się do Działu Armatorskiego ze skierowaniem na praktykę z dziekanatu oraz z książką praktyk.

3. Na następny dzień (w miarę możliwości) od złożenia skierowania należy odebrać z Działu Armatorskiego przygotowaną umowę o praktykę zawartą między studentem a AM (która jednocześnie jest polisą ubezpieczeniową) oraz skierowanie z uczelni do agencji crewingowej. W książce praktyk dokonywana jest rejestracja praktyki.

4. Dział Armatorski nie wypisuje umów z datą wsteczną


Na statkach PMH (np. WUŻ, SAR, Żegluga Gdańska…)

 1. Przed rozpoczęciem praktyki należy zgłosić się do Działu Armatorskiego:
  • ze skierowaniem z dziekanatu oraz książką praktyk.
  • z ubezpieczeniem NNW dla marynarzy na czas trwania praktyki w którym dokładnie określone są daty od kiedy do kiedy student jest ubezpieczony (z renomowanej firmy ubezpieczeniowej, np. WARTA, PZU, UNIQUA, HESTIA itd.)
  • z  aktualnymi dokumentami żeglarskimi (książeczka żeglarska, morskie świadectwo zdrowia, certyfikat 4 podstawowych kursów bezpieczeństwa) oraz kurs ochrony statku.
 2. Na następny dzień (w miarę możliwości) od złożenia w/w dokumentów należy odebrać z Działu Armatorskiego przygotowaną umowę o praktykę (2 egzemplarze) oraz skierowanie.
 3. Przed rozpoczęciem praktyki należy zwrócić do Działu Armatorskiego jeden egzemplarz w/w umowy (drugi zostaje w przedsiębiorstwie),  podpisanej przez przedstawiciela przedsiębiorstwa - prezesa / kierownika / osobę odpowiedzialną za praktyki

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI NA STATKACH SZKOLENIOWYCH UMG „DAR MŁODZIEŻY” LUB „HORYZONT II”

 1. Najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyki należy zgłosić się do Działu Armatorskiego, aby wyrobić książeczkę żeglarską.

Do wyrobienia książeczki żeglarskiej potrzebne są:

 • wypełniony drukowanymi literami zgodnie z dowodem osobistym wniosek do Urzędu Morskiego (do pobrania w Dziale Armatorskim lub w formacie pdf poniżej)
 • 1 zdjęcie paszportowe formatu 3,5cm x 4,5 cm (nie przyklejać)

(fotografia kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowujące naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami)

 • morskie świadectwo zdrowia na obowiązującym druku z wpisem o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów, wpisem na brak nosicielstwa durów i paradurów brzusznych (sanepid);
 • dowód osobisty;
 • opłata skarbowa w wysokości 230zł;
 • certyfikaty potwierdzające przeszkolenie z zakresu:

- indywidualnych technik ratunkowych,

- ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,

- elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,

- problematyki ochrony statku.

 1. Pracownicy Działu Armatorskiego składają podania studentów o wyrobienie książeczek żeglarskich w Urzędzie Morskim, oraz odbierają gotowe książeczki żeglarskie.
 2.  Czas wyrobienia książeczek wynosi 1-2 miesiące.
 3. Jeśli student odbywał już praktyki morskie i posiada książeczkę żeglarską, należy dostarczyć ją wraz z certyfikatami oraz morskim świadectwem zdrowia z odpowiednimi wpisami (por. pkt. 1) do Działu Armatorskiego najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
 4. Przed praktykami w gablocie Działu Armatorskiego zostanie umieszczona informacja o wyznaczonym terminie sprawdzania oraz podpisywania książeczek żeglarskich oraz wyznaczonym miejscu i godzinie zbiórki przed praktykami. Informacje te udzielane są również mailem i telefonicznie (58 558 62 80).
 5. Pracownicy Działu Armatorskiego przekazują gotowe dokumenty na statek pod opiekę uprawnionego członka załogi. Po zakończonej praktyce dokumenty żeglarskie wracają do Działu Armatorskiego, skąd studenci mogą je odbierać.

 Wzór wniosku na książeczkę żeglarską (w formacie pdf) dostępny TUTAJ

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

A.Gosk
23.09.2013
Wprowadzenie:
A.Gosk 23.09.2013
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 15.06.2020