"Jan Turlejski"

s/t "Jan Turlejski" - rybacki statek szkolny.

Kadłub został zwodowany 21.07.1950 r. w Stoczni Gdańskiej jako jednostka połowowa typu B-10/4 (były w owym czasie nazywane "supertrawlerami") i otrzymał nazwę "Raba". Wykończony w Stoczni Północnej, wszedł do eksploatacji w PPiUR "Dalmor".

  28.03.1953 r. Decyzją Ministra Żeglugi został  przekazany Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z przeznaczeniem na szkolny statek rybacki. Od marca do końca kwietnia 1954 r. trwała w Gdyńskiej Stoczni Remontowej przebudowa, głównie części przedniej ładowni, celem zwiększenia liczby miejsc załogowych (pomieszczenia dla praktykantów).

2 maja 1954 roku odbyło się uroczyste przekazanie statku Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego, połączone z nadaniem mu nowej nazwy "Jan Turlejski". Dowódcą statku został kpt. ż.w. rybołówstwa morskiego Wiktor Gorządek, który funkcję tą pełnił nieprzerwanie do 2 stycznia 1980 r.

 „Jan Turlejski” był w czasie swej eksploatacji wielokrotnie modernizowany, m.in. w 1959 r. przebudowano kotłownię, z opalanej węglem na opalaną mazutem i zlikwidowano bunkry węglowe, uzupełniano wyposażenie. Na statku szkolili się uczniowie Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Państwowej Szkoły Morskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Prowadzono na jego pokładzie, w różnych okresach praktyki kandydackie, marynarskie, połowowe,  nawigacyjne, maszynowe.

W ramach podróży szkolnych „Jan Turlejski” odbył szereg pionierskich rejsów dla naszego rybołówstwie m.in. w okresie kwiecień – czerwiec 1957 r. łowił koło Islandii, w styczniu – lutym 1959 r.  jako pierwszy polski statek rybacki pojawił się na łowiskach zachodnioafrykańskich, łowił tam także w latach 1960 - 1963 r. W 1960 r. rozpoczął także rejsy na wody polarne – rejon Wyspy Niedźwiedziej i zachodnie wybrzeża Grenlandii. W latach 1970 – 1980 statek odbył 15 podróży z zaopatrzeniem dla polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie.

Pogarszający się z czasem stan techniczny napędu głównego spowodował, że od 1981 r. zasięg pływania uległ ograniczeniu do Bałtyku.
   Ostatecznie 28 grudnia 1985 roku, s/t "Jan Turlejski" został wycofany z eksploatacji i skreślony z listy statków szkolnych WSM w Gdyni.

Później służył jeszcze jako pływająca kotłownia, zacumowany przy nabrzeżu przedsiębiorstwa połowowego w Świnoujściu.

Charakterystyka statku - dane techniczne znajdują się tutaj.

Ciekawe informacje także: http://ocean.am.gdynia.pl/turlej/turlej_0.htm

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni