Badania symulacyjne wypadków morskich

Analizy nawigacyjne, morskie zastosowanie technologii GIS, zagospodarowanie przestrzenne, elektroniczne mapy nawigacyjne, ECDIS, badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego

Słowa kluczowe: 

nawigacja morska, geodezja i kartografia GIS, ECDIS, geomatyka, telematyka transportu, transport, bezpieczeństwo nawigacyjne; MET, STCW

Lider zespołu: 

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, weintritatam.gdynia.pl

Zespół: 

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, dr inż. Tomasz Neumann, dr inż. Mirosław Łącki, dr inż. Przemysław Dziula, mgr inż. Piotr Kopacz, mgr inż. Kamil Formela, mgr inż. Krzysztof Wróbel, mgr inż. Mariusz Specht, mgr Andrzej Bomba, inż. Dariusz Krucki

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017