Naukowe Bazy danych

 

 

Zakres tematyczny bazy: aeronautyka, akustyka i dźwięk, algorytmy, automatyzacja, bezpieczeństwo danych, człowiek a komputer, dyscypliny inżynieryjne, informatyka, inżynieria oprogramowania, logika, maszyny, sieci komputerowe, symulacje komputerowe, systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, techniki zgłębiania danych, technologia informatyczna, telekomunikacja ,wirtualna rzeczywistość.. Zawiera ponad 1 400 pełnotekstowych czasopism.

 

 

 

Bazy danych produkowane przez EBSCO Information Services są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

Opis baz dostępnych w pakiecie podstawowym

 

Interdyscyplinarna baza danych wydawnictwa Elsevier zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne wersje artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zakres dziedzinowy: matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, technika, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna.

 

 

 

Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Pozycje zakupione w 2023 r.

IBUK-przewodnik

 

 

Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism wydawnictw Elsevier, Springer i Wiley, książki wydawnictwa Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki wydawnictwa Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

 

 

Pełnotekstowa, interaktywna baza, która umożliwia przeszukiwanie zasobów ponad 9000 tytułów podręczników, książek i baz wydawnictw technicznych oraz materiałów konferencyjnych z wielu dziedzin nauk technicznych, pochodzących od ponad 140 wydawców. Oprócz książek udostępnione są interaktywne bazy materiałowe (dotyczące stopów metali, tworzyw sztucznych), wykresy, arkusze kalkulacyjne z wbudowanymi obliczeniami, które są kompatybilne z Mathcad oraz równania.

Uniwersytet Morski posiada dostęp do następujących kolekcji:

 • Adhesives, Coatings, Sealants & Inks
 • Aerospace & Radar Technology
 • Electrical & Power Engineering
 • Food Science
 • Industrial Engineering & Operations Management
 • Marine Engineering & Naval Architecture
 • Mechanics & Mechanical Engineering
 • Metals & Metallurgy
 • Oil & Gas Engineering
 • Plastics & Rubber
 • Transportation Engineering

Knovel-przewodnik

Integracja z systemami LMS-instrukcja

 

 

 

 

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. 

SciVal (dodatek do Scopusa) – jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus-instrukcja

 

 

Elektroniczna kolekcja czasopism i książek niemieckiego wydawnictwa Springer. Zakres tematyczny: nauki przyrodnicze, w tym nauki o ziemi, ochrona środowiska, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, matematyka, ekonomia, prawo, medycyna, nauki techniczne.

 

 

Science & Technology (ST) – kolekcja zawierająca czasopisma z zakresu chemii, fizyki, matematyki, inżynierii, informatyki, technologii, nauk o biologii, ziemi, środowisku, żywności, sporcie i medycyny.

Taylor&Francis-przewodnik

 

 

Platforma zawierająca bazy bibliograficzno-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań (zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List – tzw. lista filadelfijska).

InCites (dodatek do Web of Science) – służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

 

 

Pełnotekstowa baza czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. 
Wiley Online Library-przewodnik

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna