Czasopisma

Czasopisma naukowe wydawane przez Uniwersytet Morski w Gdyni.

 

Scientific Journal of Gdynia Maritime University

Scientific Journal of Gdynia Maritime University (SJ GMU) jest interdyscyplinarnym periodykiem wydawanym nieprzerwanie od 1975 roku, prezentującym oryginalne wyniki badań empirycznych i teoretycznych. SJ GMU należy do grupy czasopism nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Czasopismo jest regularnie wydawanym kwartalnikiem, zarówno on-line, jak i w wersji papierowej.

Każdy z numerów jest dedykowany innej tematyce naukowej obejmującej m.in.:

  • nawigacja i transport morski
  • elektrotechnika i elektronika
  • mechanika
  • towaroznawstwo i ekonomia.

Scientific Journal of Gdynia Maritime University (SJ GMU) prezentuje oryginalne prace naukowe, nigdzie wcześniej niepublikowane. Proces recenzji odbywa się w systemie "double-blind review process”, tzn. autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości, a artykuły publikowane są w języku angielskim.

www: https://sj.umg.edu.pl/

 

TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Czasopismo The TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation adresowane jest do naukowców i praktyków w dyscyplinach: automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, nauki o bezpieczeństwie, telekomunikacja i transport.

Czasopismo jest publikowane kwartalnie na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. Zawiera prace oryginalne i recenzowane, szeroko związane z nawigacją i transportem morskim.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

www: http://www.transnav.eu/

 

Journal of Polish Safety and Reliability Association

Czasopismo The Journal of Polish Safety and Reliability Association wydawane cyklicznie, raz lub dwa razy w roku. Pojawiają się w nim artykuły oryginalne i recenzowane, będące odpowiedzią na najnowsze wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności, prezentujące sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i analizy niezawodności złożonych systemów i procesów.

 

www: http://jpsra.am.gdynia.pl/

 

 

Prace Wydziału Nawigacyjnego

Czasopismo Prace Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje znaczne zróżnicowanie tematyczne, od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów. Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Prace WN z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac WN jest w pewnej mierze obca. Tak pojawiła się potrzeba wydawania własnego czasopisma WN. „Prace” ukazują się regularnie, dwa razy w roku. Wszystkie artykuły są recenzowane.

www: http://wn.umg.edu.pl/pw/

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
01.12.2016
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 01.12.2016
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 19.05.2021