Dla mediów

Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Nowa jednostka badawczo-edukacyjna na mapie offshore północnej Polski

 

Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył budowę nowoczesnego Centrum Offshore UMG. Uroczyste otwarcie Centrum nastąpiło 29 lutego 2024 roku.

Budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to inwestycja wynikająca z zaplanowanych na lata 2020-2024 celów strategicznych uczelni, które zakładają prowadzenie kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego.

Centrum Offshore UMG znakomicie wpisuje się w te założenia, będąc zarówno siedzibą Instytutu Morskiego UMG, jak i Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG, które wspierać będzie sektor offshore poprzez kształcenie kadr menadżerskich, udostępnianie nowoczesnej wiedzy branżowej oraz integrowanie środowiska morskiej energetyki wiatrowej.

- Chcemy uczestniczyć w tworzeniu lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore. Robimy wszystko, aby Centrum stało się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore” – mówił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMG w grudniu 2021 roku.

Przypomnijmy, że od marca 2021 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzone są pierwsze w Polsce i drugie na świecie studia Executive MBA dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Od tego czasu uczelnia konsekwentnie poszerza swoją ofertę z branży offshore.

- Na wszystkich 4 wydziałach uruchomiliśmy studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz studia MBA, które mają kształcić przyszłe kadry zarządzające segmentem morskiej energetyki wiatrowej. Dostrzegliśmy, że między morzem a lądem jest niezagospodarowany obszar i to jest właśnie offshore – mówił prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, dziękując kapitule za przyznanie w październiku 2023 prestiżowej nagrody – Złotej Kotwicy BALTEXPO 2023, którą Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał w kategorii „Offshore” za „edukację i badania na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej”.

Budowa inwestycji za blisko 64 miliony złotych rozpoczęła się w 2021 roku, a pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało uzyskane w listopadzie 2023 roku. Za początek budowy można symbolicznie przyjąć dzień 15 czerwca 2021 roku. W tym dniu podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A. Już 15 września 2022 roku odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy nad budynkiem. Tego dnia miało również miejsce podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni, MEWO S.A. i PGE Baltica na przeprowadzenie badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit ponownie podkreślił przełomowość całej inwestycji, tym razem podkreślając w swojej wypowiedzi przede wszystkim skalę przedsięwzięcia oraz rozwój naukowobadawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

- Centrum Offshore UMG będzie zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. […] Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej może okazać się kołem zamachowym dla Uniwersytetu, ale też i dla wielu obszarów gospodarki krajowej. Podpisana z PGE Baltica 1 umowa jest jedną z największych w historii uczelni. Będziemy mogli w pełni wykorzystać szerokie kompetencje i doświadczenie pracowników Uniwersytetu.

Przemówienia tego dnia wygłosili także przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Głos zabrał m.in. Grzegorz Witkowski, ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który docenił determinację oraz konsekwencję w działaniu JM Rektora i kadry naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rzecz dostępu Polski, Unii Europejskiej do zielonej energii.

Tego dnia przemawiał również Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, który podkreślił z kolei ekologiczny wymiar inwestycji oraz jej znaczenie dla Pomorza:

-Technologie offshore wpisują się w realizowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego program Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Centrum Offshore pozwoli wzmocnić międzynarodową konkurencyjność i przyspieszenie tempa rozwoju przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej na Pomorzu poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, kreowanie przez nie innowacyjnych produktów, usług oraz technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uniwersytet Morski w Gdyni od lat jest liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej, a wybudowane Centrum Offshore UMG stanie się niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. Stąd w nowo otwartym budynku najwyższej klasy akredytowane laboratoria dostosowane do wymagań stawianych przez nowoczesną gospodarkę morską: geotechniczne, ekologiczne oraz elektroniczne. W budynku znajdą się również pozostałe zakłady i jednostki Instytutu Morskiego UMG, zlokalizowane dotychczas w różnych częściach Trójmiasta. W Centrum Offshore UMG przewidziano także magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o łącznej powierzchni 440 m² i wysokości 7,5 m oraz nowoczesną macierz dyskową o pojemności 1,0 PB.

Na uwagę zasługuje znakomita dla tego typu inwestycji lokalizacja. Obiekt mieści się przy ulicy Roberta de Plelo 20 w Gdańsku, dzięki czemu kluczowym atutem Centrum jest bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście, które zostało przebudowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w 2020 roku. Nabrzeże o łącznej długości 500 m, z czego 200 m stanowi nabrzeże przeładunkowe (20 kN/m2), umożliwi postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych, zarówno dla Uniwersytetu, jak i jego kontrahentów. Jest to również miejsce lokalizacji odpowiednich instalacji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania szkoleń i edukacji realizowanych na Uniwersytecie.

Inwestycja składa się z dwóch dwukondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tysiąca m², połączonych łącznikiem na poziomie 1 piętra i docelowo przewidziana jest na około 200 stanowisk pracy.

Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

CENTRUM W LICZBACH:

  • Około 200 stanowisk pracy
  • Dwa budynki dwukondygnacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tysiąca m²
  • Nowoczesna macierz dyskowa o pojemności 1,0 PB
  • Magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o powierzchni 440 m² i wysokości 7,5 m
  • Bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście o łącznej długości ok. 500 m

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni