Doradztwo w zakresie oceny finansowej i ekonomicznej projektów i przedsięwzięć rozwojowych oraz inwestycyjnych

Przygotowanie studiów wykonalności i analiz CBA zgodnie z wymaganiami programów rozwojowych, krajowych i europejskich, Ocena opłacalności przedsiewzięc gospodarczych i projektów inwestycyjnych pod kątem finasowym, ocena kondycji finansowej podmiotu

Słowa kluczowe: 

ekonomia i finanse, studium wykonalności, CBA, AKK, analiza finansowa, controlling, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów

Lider zespołu: 

dr hab. Oskar Czechowski, prof. AMG, oskaratam.gdynia.pl

Zespół: 

Sławomir Skiba, Robert Marek, Maciej Matczak, Agnieszka Hajduk, Violetta Skrodzka, Andrzej Pogorzelski

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017