Doradztwo w zakresie produkcji żywnosci ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej

Doradztwo w zakresie identyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wsparcie podczas procedury rejestracji produktów na liscie MRiRW, ocena jkaości i bezpieczeństwa żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, doradztwo w zakresie spełniania warunków dotyczących sprzedaży bezpośredniej

Słowa kluczowe: 

towaroznawstwo, technologie żywności i żywienia, żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna, rolnictwo zrównoważone

Lider zespołu: 

Prof. dr hab. Maria Śmiechowska, a.szkielatwpit.am.gdynia.pl58 5586264

Zespół: 

Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Marcin Pigłowski, Aleksandra Wilczyńska

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017