Doradztwo w zakresie prognozowania trwałości przechowalniczej żywności

Badania przechowalnicze, testy przyspieszone, witamina C, antocyjany, chlorofile, karotenoidy, polifenole, zdolność zmiatania wolnych rodników (DPPH), właściwości sorpcyjne (izotermy sorpcji, mikrostruktura powierzchni, matematyczne modele), właściwości fizykomechaniczne (opadalność, rozpraszalność, sypkość)

Słowa kluczowe: 

towaroznawstwo, technologie żywności i żywienia, żywność mrożona, żywność odwodniona

Lider zespołu: 

dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. AMG, a.ocieczekatwpit.am.gdynia.pl,58 5586344

Zespół: 

Tomasz Pukszta, Agnieszka Palka, Katarzyna Kłopotek, Millena Ruszkowska

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017