Dostosowanie infrastruktury

UMG wprowadziło rozwiązania mające na celu ułatwienie korzystania osobom z niepełnosprawnościami z infrastruktury uczelni. Poniżej przedstawiono umiejscowienie wind na terenie kampusu głównego oraz akademików SDM3 i SDM4:

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia