Dr med. Stefan Michalak

Dr med. Stefan Michalak
(1909-1947)


Przed wojną lekarz statku szkolnego „Dar Pomorza”, po wojnie organizator Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

W holu b. budynku Rektoratu GUM (dziś przy­chodnia przykliniczna) 15.08.1948 r. wmurowano tablicę: „Pamięci dr. med. Stefana Michalaka, organizatora i pierwszego dyrektora Akademii Lekarskiej w Gdańsku”, od 1996 r. jego imię nosi rondo przed uczelnią, od 2001 r. pośrodku ronda jest popiersie dr. Michalaka.

Opracowanie: Małgorzata Sokołowska, Joanna Stasiak

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni