Drapieżni wydawcy

 

Drapieżni wydawcy (predatory journals publishers) – są to wydawcy, którzy wykorzystują model złoty (Gold OA) Open Access dla uzyskania szybkich zysków. Pobierają od autorów opłatę za publikację artykułu, nie dbając o merytoryczną stronę czasopism, które wydają.

Termin ten został po raz pierwszy zdefiniowany w 2010 r. przez amerykańskiego bibliotekarza Jeffrey'a Bealla. Do 2017 roku, na swoim blogu Scholarly Open Access, publikował listę drapieżnych wydawców i drapieżnych czasopism. W Internecie można znaleźć zarchiwizowaną wersję listy - Beall's List.

Jak wybrać wiarygodne czasopismo?

Czasopisma z Impact Factor (IF)

  • Nie należy kierować się IF podanym na stronie domowej wydawcy/czasopisma.

  • Jedynym źródłem podającym IF jest Journal Citation Reports (JCR) firmy Clarivate.

Czasopisma bez IF

  • Należy sprawdzić, czy tytuł znajduje się w aktualnym wykazie czasopism naukowych MEiN.

Jeżeli czasopisma nie ma na liście MEiN oraz JCR, to:

  • Sprawdź, czy czasopismo  jest indeksowane w bibliograficznych bazach danych – Web of Science, Scopus.

  • Skontaktuj się ze stowarzyszeniem Open Access Scholarly Publishers Association w celu zapytania, czy dany wydawca jest im znany.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna