Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich

Mgr inż. kpt. ż.w. Dariusz Jellonnek

 

Mgr inż. kpt. ż.w. Dariusz Jellonnek


Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z 1992 roku, prezes Zarządu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG.

Jako student naszej uczelni spędził ponad sześć miesięcy na „Darze Młodzieży” oraz odbył rejsy na statkach szkolnych „Zenit” i „Horyzont”. Po ukończeniu WSM przez 20 lat pracował na różnych typach statków, w tym ponad 14 lat jako kapitan (m.in. u brytyjskiego armatora Stephenson Clarke Shipping Ltd – SCS). Podczas procesu wdrażania do flot kodeksu ISM czynnie uczestniczył w tych przeobrażeniach, wprowadzając nowe systemy na statkach SCS. Brał też udział w wielu remontach, odnawianiu klasy statków oraz uczestniczył w audytach statków.

W 2013 roku rozpoczął pracę jako training superintendent dla managementu V.Ships Germany i V.Ships UK. W tym okresie również rozpoczął współpracę z V.Ships Poland i pełnił funkcję managera jakości. Posiada uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001 oraz audytora wewnętrznego ISM/ISPS/MLC.

Następnie przez siedem lat kierował pracą biura V.Ships Poland jako general manager, był odpowiedzialny za współpracę z biurami technicznymi firmy, dostarczając załogi na statki offshorowe, tankowce, statki suche i pasażerskie.

W tym czasie V.Ships Poland ze średniej firmy stał się jedną z największych firm crewingowych w Polsce z ponad 90 pracownikami.

Od 2022 roku był zastępcą dyrektora ds. personalnych w biurze armatorskim Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Stworzył program dla kadetów pokładowych i maszynowych na promach Polferries. 

W ciągu ostatnich lat współpracował z Uniwersytetem Morskim w Gdyni – prowadził wykłady dla uczestników studiów podyplomowych Modern Ship Management w dziedzinie crew managementu.

Od czterech pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych, jako ekspert uczestniczy w Zespole Trójstronnym przy Ministerstwie Infrastruktury. Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Armatorów ECSA, a w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej zasiada w Komisji Rewizyjnej.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Armatorski