Elektrotechnika (niestacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Studia na kierunku Elektrotechnika pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki, eksploatacji oraz projektowania lądowych i morskich układów i systemów elektrotechnicznych, napędów elektrycznych, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów przemysłowych i okrętowych, a także zastosowania systemów informatycznych i technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów w elektrotechnice.

Specjalności/obszary: 

 • Elektroautomatyka Okrętowa 
 • Automatyka Przemysłowa

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • niestacjonarne

Czas trwania: 

8 semestrów

Jednostka: 

Wydział Elektryczny

Język kształcenia: 

polski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

inżynier

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Sterowniki programowalne
 • Elektronika i energoelektronika
 • Urządzenia i układy automatyki
 • Systemy kontrolno-pomiarowe
 • Technika iskrobezpieczeństwa
 • Technika mikroprocesorowa
 • Sieci komputerowe
 • Systemu Internetu Rzeczy
 • Przemysł 4.0

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Po ukończeniu kierunku będziesz umiał/a:

 • zaprojektować i wdrożyć rozproszony system automatyki przemysłowej
 • zaprojektować i przetestować sterowanie zespołem napędowym
 • zaprojektować i udokumentować instalację systemu elektroenergetycznego i OZE
 • wdrażać i eksploatować złożone instalacje automatyki okrętowej, również na statkach specjalistycznych jak tankowce, gazowce czy na platformach wiertniczych

Certyfikaty, kursy, szkolenia na tym kierunku: 

 • budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami
 • o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe

Uprawnienia: 

O jakie uprawnienia po ukończeniu studiów możesz się ubiegać:

 • budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami
 • o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe

Co po studiach: 

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako inżynier w przedsiębiorstwach branży elektrycznej i automatyki przemysłowej, projektowania, serwisowania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych  pracujących na potrzeby gospodarki lądowej i morskiej,