Recipients of Meritorious Gdynia Maritime University Employee Medals

 

2023

 1. Barbara Katarzyńska, MSc
 2. Ryszard Wawruch, DSc(Eng), Master Mariner, GMU Associate Professor
 3. Kazimierz Witkowski, DSc, Mechnical Watch Engineer, GMU Associate Professor
 4. Marek Meller
 5. Danuta Kwarciak, MSc
 6. Beata Kamieńska, MSc
 7. Andrzej Łoziński, DSc(Eng), GMU Associate Professor
 8. Jerzy Makoś, MSc
 9. Jadwiga Szczerkowska, MSc

2022

 1. Professor Piotr Jędrzejowicz, DSc
 2. Alina Jażdżewska
 3. Edward Krajczyński, PhD(Eng)
 4. Tadeusz Stupak, DSc(Eng), Assoc. Prof. 
 5. Bogumił Łączyński, DSc(Eng), Master Mariner, Assoc. Prof.
 6. Jan Krampa
 7. Senior Watch Officer Wiesław Suchocki
 8. Leszek Staniszewski

2021

 1. Jacek Januszewski, DSc(Eng) -  GMU Assoc. Prof. 
 2. Barbara Sprengel
 3. Stefan Kadela
 4. Mirosława Sztramska, PhD
 5. Professor Maria Śmiechowska, DSc
 6. Jerzy Hadryś, MSc
 7. Karol Korcz, PhD(Eng)
 8. Bolesław Dudojć, DSc(Eng)
 9. Romuald Zabrocki, PhD
 10. Ewa Kubasiewicz-Houee, MSc

2020

 1. Jerzy Czajkowski, DSc(Eng) -  GMU Assoc. Prof. 
 2. Professor Janusz Mindykowski, DSc(Eng)
 3. Krystyna Witkowska
 4. Zbigniew Wroński
 5. Kazimierz Dopke
 6. Zygmunt Bendyk, DSc(Eng)
 7. Professor Andrzej Grzelakowski, DSc(Eng)
 8. Marek Szczepański, MSc             
 9. Jacek Hałaczkiewicz, PhD(Eng)