Goście uroczystości

W uroczystości Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 8 grudnia 2022 roku udział wzięli m.in.: 

 • Wicewojewoda Pomorski – Aleksander Jankowski

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury:

 • Podsekretarz Stanu – Grzegorz Witkowski
 • Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej – Mariola Chojnacka
 • Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – Monika Niemiec-Butryn
 • Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej – Wojciech Gąsowski

Posłowie na Sejm RP:

 • Barbara Nowacka
 • Tadeusz Aziewicz

Senator RP:

 • Senator RP – Sławomir Rybicki

Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego:

 • Konsul Honorowy Republiki Francuskiej – Alain Mompert
 • Konsul Honorowy Republiki Cypryjskiej – Jan Michalewski

Rektorzy i Prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, m.in.:

 • Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kontradmirał prof. Tomasz Szubrycht
 • Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG
 • Prorektor ds. Jakości Kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Agnieszka Zimmerman
 • Prorektor ds. Nauki Politechniki Morskiej w Szczecinie – dr hab. Artur Bejger, prof. PM
 • Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju Politechniki Morskiej w Szczecinie, Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego, Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Janusz Uriasz

Członkowie Rady Uczelni:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia oraz Przewodnicząca Rady Uczelni – Joanna Zielińska

oraz pozostali członkowie Rady Uczelni:

 • Członek Rady Uczelni – prof. Przemysław Dmowski
 • Członek Rady Uczelni – prof. Adam Przybyłowski
 • Członek Rady Uczelni, Prezes Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej – Andrzej Madejski

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

 • Prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński
 • Rektor senior prof. dr inż. kpt. ż.w. Daniel Duda

Byli Rektorzy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

 • prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 • prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Przedstawiciel Hochschule Bremerhaven:

 • Prof. Hans Rummel – Hochschule Bremerhaven

Przedstawiciel duchowieństwa:

 • Krajowy Dyrektor Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris, Duszpasterz Naszej Uczelni – ojciec dr Edward Pracz

Przedstawiciele służb mundurowych:

 • Dowódca 3 Flotylli Okrętów w Gdyni – Kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec
 • Komendant Komendy Miejskiej Policji w Gdyni – insp. Sławomir Pachura

Partnerzy ze świata gospodarki, nauki i biznesu, m.in.:

 • Prezes Zarządu firmy Navimor Construction Sp. z o.o. – Jarosław Popis
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – dr kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski
 • Prezes Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej – dr kpt. ż.w. Andrzej Królikowski
 • Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – prof. Jerzy Błażejowski
 • Prezes Zarządu MEWO S.A. – Paweł Gajewski
 • Prezes Zarządu Żeglugi Gdańskiej – Jerzy Latała
 • Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego – Bogusław Witkowski
 • Kierownik Katedry Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Dorota Pyć
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych – Bolesław Grzemski
 • Prezes Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich – Lechosław Bar
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich – Jerzy Kaczmarek
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich – kpt. ż.w. Piotr Trzebuchowski
 • Prezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni – kpt. ż.w. Stefan Krella
 • Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" – Krzysztof Dośla

Prorektorzy, Dziekani, Dyrektorzy, członkowie Senatu, Pracownicy, Studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni