Goście uroczystości

W uroczystości otwarcia Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni udział wzięli m.in.:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – dr Arkadiusz Marchewka
 • Poseł na Sejm RP, były Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w latach 2015-2020, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2015-2020 – Marek Gróbarczyk
 • Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Poseł na Sejm RP – Kacper Płażyński
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Poseł na Sejm RP – Jacek Karnowski
 • Poseł na Sejm RP – Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 • Poseł na Sejm RP – Jarosław Wałęsa
 • Poseł na Sejm RP – Agnieszka Pomaska
 • Senator RP – Bogdan Borusewicz
 • Wojewoda Pomorski – Beata Rutkiewicz
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Anna Latuszek
 • Dyrektor Biura Senatora Sławomira Rybickiego – Grzegorz Kuleta
 • Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Gdańsk – Aleksandra Dulkiewicz

 

W uroczystości uczestniczyli również byli Rektorzy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
 • prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

a także Rektorzy i Prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, m.in.:

 • Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie –   prof. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka
 • Prorektor ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Michał Markuszewski
 • Prorektor ds. Morskich Politechniki Morskiej w Szczecinie – prof. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak
 • Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Innowacji Politechniki Gdańskiej - prof. dr. hab. inż. Janusz Nieznański

 

W uroczystości wzięli udział również:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia oraz Przewodnicząca Rady Uczelni – Joanna Zielińska,

oraz

 • Członek Rady Uczelni, Prezes Grupy InterMarine, Konsul honorowy Malty - mgr inż. Sławomir Kalicki
 • Członek Rady Uczelni – prof. Kazimierz Witkowski
 • Członek Rady Uczelni – prof. Adam Przybyłowski
 • Członek Rady Uczelni – prof. Przemysław Dmowski

 

Przybył także przedstawiciel duchowieństwa:

 • Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris, Duszpasterz naszej Uczelni – Ojciec dr Edward Pracz

oraz przedstawiciele służb mundurowych:

 • Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego – wiceadmirał Krzysztof Jaworski
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej z Morskiego Oddziału Straży Granicznej – kmdr ppor. Straży Granicznej Jarosław Witkowski
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Bogusław Ziemba

 

Na uroczystość przybyli również partnerzy ze świata gospodarki i biznesu, m.in.:

 • Prezes Zarządu PGE Baltica Sp. z.o.o – Arkadiusz Sekściński
 • Prezes Zarządu Spółki Orlen Neptun – Robert Nowicki
 • Członek Zarządu Spółki Orlen Neptun – Konrad Wróbel
 • Prezes Zarządu MEWO S.A. – Paweł Gajewski
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa – Włodzimierz Pomierny
 • Dyrektor Żeglugowy Polskich Linii Oceanicznych S.A. – Przemysław Marek
 • Prezes Zarządu Stocznia Remontowa NAUTA S.A. – Monika Kozakiewicz
 • Prezes Morskiej Agencji Gdynia Sp. z.o.o – Michał Śmigielski
 • Prezes firmy NAVIMOR – Jarosław Popis
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej – Mariusz Witoński
 • Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. – Dariusz Jaguszewski
 • Prezes Polskiego Rejestru Statków – prof. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki
 • Członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków – Jacek Witt
 • Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk –  dr inż. Michał Izdebski
 • Dyrektor ds. Badań i Rozwoju - Prokurenta  Centrum Techniki Okrętowej S.A. – dr inż. Mateusz Weryk
 • Prezes Pracodawców Pomorza – Tomasz Limon
 • Dyrektor Oddziału Geologii Morza z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy –  dr Wojciech Jegliński
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie – Paweł Szumny
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich – kpt. ż.w. Jerzy Kaczmarek
 • Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej – dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski
 • Prezes Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych – Bolesław Grzemski
 • Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej – Tomasz Miegoń
 • Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego – dr Robert Domżał
 • Prezes Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi w Iławie im. Prof. Lecha Kobylińskiego – Jacek Nowicki
 • Dyrektor Departamentu Handlowego Zarządu  Morskiego Portu Gdańsk – Bartosz Bloch
 • Z-ca Dyrektora ds. rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Katarzyna Hlebowicz-Wojciechowska
 • Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Mirosława Ostrowska
 • Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni – kpt. ż.w. Stefan Krella

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni