Historia Uniwersyteckiego Kuriera Morskiego

 

„Akademicki Kurier Morski”

Pierwszy numer „Akademickiego Kuriera Morskiego. Pisma pracowników i studentów WSM w Gdyni” ukazał się we wrześniu 1994 roku. Redaktor naczelną została dr Agata Cichocka. W 1995 r. do zespołu redakcyjnego dołączyły: Hanna Kościelecka, mgr Katarzyna Jędrzejewska, Władysława Opałka. Od numeru 12/1996 współpracę podjęły dodatkowo Marta Grzybowska i Mirosława Byzdra. Od numeru 13/1997 zastępcą reaktora naczelnego został dr inż. Adam Weintrit, a od 14 skład redakcji został poszerzony o mgr. inż. Jerzego Demkowicza (Internet). Od numeru 16 sekretarzem redakcji był mgr inż. Tadeusz Hajduk.

Od numeru 19/1998 redaktor naczelną była mgr Joanna Riegel (od 2000 r. – Stasiak), współpracowały: Mirosława Byzdra, Krystyna Witkowska i Monika Ostojska, od numeru 20/1999 także Ewa Drożęcka, od numeru 24/2000 mgr Elżbieta Jastrzębska-Złotoś, którą od numeru 25/2000 wymieniła Mariola Kallas.

W połowie 2002 r. wydawanie „AKM” zostało zawieszone. W 2005 r., po trzyletniej przerwie, zaczął ukazywać się ponownie. Zespół od numeru 33 tworzyli mgr Małgorzata Sokołowska – redaktor naczelna, mgr Tomasz Degórski, a od numeru 34/2006 – także mgr Joanna Stasiak.

W 2018 r. nastąpiły zmiany. Redaktor naczelną numeru 58 była mgr Beata von Schada Borzyszkowska, numerów 59–61 mgr Agata Porowska, numeru 62/2019 – dr Agnieszka Czarnecka, numerów 63 i 64 – ponownie mgr Agata Porowska, numerów 65 i 66 – mgr Katarzyna Chmielewska, od numeru 67/2020 dołączyło grono współpracowników: dr Agnieszka Czarnecka, mgr Aleksander Gosk, Michał Kołodziejczak, mgr Katarzyna Okońska, mgr Joanna Stasiak, mgr Małgorzata Turosińska, mgr Magdalena Zajk, mgr Magdalena Zaremska. Do zespołu nr 68/2020 dołączyła mgr Beata von Schada Borzyszkowska.

 

„Uniwersytecki Kurier Morski”

Od numeru 69/2021 periodyk Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nosi nową nazwę „Uniwersytecki Kurier Morski”. Zespół redakcyjny: mgr Małgorzata Sokołowska, mgr Joanna Stasiak, współpraca: mgr Aleksander Gosk, Michał Kołodziejczak, mgr Magdalena Zajk.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni