„IMOR”

R/V IMOR - PŁYWAJĄCE LABORATORIUM MORSKIE

Eksploatowany przez Instytut Morski w Gdańsku statek badawczy r/v IMOR jest pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych. Podstawowym jej zadaniem jest monitorowanie strefy przybrzeżnej polskiego wybrzeża oraz szacowanie źródeł sztucznego zasilania plaż. Jednostka wykorzystywana jest również przy prowadzeniu badań przedinwestycyjnych na Morzu Bałtyckim. W pełni wyposażona jako „Pływające laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego” funkcjonuje od września 2006 roku.

Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (projekt SPO WKP Działanie 1.4.2).

PRZEZNACZENIE

 • monitorowanie prac pogłębiarskich,
 • monitorowanie zanieczyszczeń wody oraz dna morskiego,
 • określanie kształtu dna morskiego,
 • pomiary oceanograficzne (wiatr, prądy, wysokość falowania, pobór próbek wody, inne),
 • pobieranie próbek dna do 10 metrów pod powierzchnią dna (w wodach o głębokości do 100 metrów),
 • pełne wykorzystanie metod akustycznego, sejsmicznego, ultradźwiękowego badania dna morskiego.

WYPOSAŻENIE

 • dźwig na pokładzie górnym – max 120 kN oraz rama typu A (na rufie) – 30 kN,
 • 4 kN dźwig teleskopowy (do poboru próbek wody i wykonywania innych pomiarów – umieszczony w laboratorium mokrym) – jeszcze niedostępny,
 • studnia, z dostępem z korytarza głównego, z prowadnicą do montażu przetworników akustycznych urządzeń hydrograficznych (w szczególności sondy wielowiązkowej – MBES oraz urządzeń pozycjonowania podwodnego – Scout Pro),
 • laboratorium mokre z urządzeniami do poboru i badania prób wody itd.,
 • zdalnie sterowany pojazd podwodny – ROV,
 • 20 stopowy kontener ustawiony na pokładzie nadbudówki (jako dodatkowe laboratorium lub pomieszczenie mieszkalne),
 • system dynamicznego pozycjonowania statku – klasy 1 – (DP – Dynamic Positioning System),
 • możliwość zainstalowania innego sprzętu w za leż noś ci od aktualnych potrzeb,
 • laboratorium komputerowe z możliwością opracowywania wyników badań w miejscu pomiarów – on line – 40 m2,
 • pokład na rufie – 80 m2 – obsługiwana przez dźwig i ramę rufowa – możliwość mocowania w twist-lockach 2 – 3 palet (kontenerów) ze sprzętem,
 • pełne zabezpieczenie stabilnego zasilania sprzętu w laboratoriach – UPS 5 kVA.

KADŁUB

 • dwukadłubowiec (katamaran) z przestronną nadbudówką zawierającą sterownie i laboratorium komputerowe,
 • konstrukcja kadłuba, nadbudówek i masztu – stalowa,
 • wszystkie zbiorniki wody słodkiej, paliwa, oraz ścieków umieszczone są w dnie podwójnym, wytwornica wody słodkiej – 3 tony/dzień
 • pokład rufowy (dla większej wygody) pokryto drewnem,
 • konstrukcja kadłuba jednostki została zoptymalizowana pod katem minimalnegozanurzenia, jednostka nie ma klasy lodowej.

GŁÓWNE PARAMETRY

 • długość 32,50 m
 • szerokość 10,50 m
 • zanurzenie średnie 2,25 m
 • zanurzenie maksymalne 2,55 m
 • wyporność 327 t

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni