Przemówienie JM Rektora UMG

Przemówienie JM Rektora UMG

Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita


Szanowni Państwo!

Dzisiejszy dzień dla zgromadzonych tu z nami młodych ludzi, ich rodzin, opiekunów, przyjaciół jest dniem szczególnym. Dzisiaj bowiem, w sobotę 8 października,

 • w obecności władz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Senatu oraz Rady Uczelni, profesorów, wykładowców, całej  społeczności akademickiej Uniwersytetu,
 • w obecności przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych kraju i regionu, przedstawicieli duchowieństwa i duszpasterstwa akademickiego, korpusu dyplomatycznego, reprezentantów firm i przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i zawodowych,
 • w niepowtarzalnym otoczeniu polskiego morza,
 • w asyście słynnej na całym świecie białej fregaty, „Daru Młodzieży” – naszego szkolnego statku,
 • w cieniu pomnika wielkiego pisarza marynisty Josepha Conrada, Józefa Konrada Korzeniowskiego,
 • w sąsiedztwie mariny jachtowej, budynków Wydziału Nawigacyjnego i naszego uniwersyteckiego Planetarium,

odbędzie się immatrykulacja studentów I roku i Szkoły Doktorskiej oraz uroczyste ślubowanie na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Szanowni Państwo, drodzy Studenci!

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2022/2023.

Uniwersytet Morski w Gdyni pisze historię swojego kolejnego stulecia, albowiem kształcimy nieprzerwanie od ponad 100 lat!

Pierwsze zajęcia w Szkole Morskiej w Tczewie – poprzedniczce naszego Uniwersytetu – rozpoczęły się 8 grudnia 1920 roku. Ówczesna młodzież wróciła właśnie z wojny polsko-bolszewickiej. Kraj uzyskał dostęp do morza, z którym symbolicznych zaślubin zimą, 10 lutego 1920 roku dokonał generał Józef Haller, wrzucając pierścień w wody Zatoki Puckiej.

W roku 1920 Polska nie miała stoczni, nie miała statków, nie miała portów handlowych. Ale miała wizję i plany rozwoju nowoczesnej i silnej gospodarki ukierunkowanej na morze. Miała determinację i samozaparcie, które pozwoliły stworzyć silne i trwałe podwaliny polskiej gospodarki morskiej.

Dzisiaj patrzymy na morze inaczej. Stanowi ono ważną część granic naszego kraju, jest naszą wielką szansą, naszym oknem na świat. Dzięki morzu, nasz kraj się rozwija, rozwijają się nowe branże i technologie, w tym dynamicznie rośnie w siłę rynek offshore, który wyznacza również nowy kierunek rozwoju naszego Uniwersytetu.

Uczelnia wypełnia swoją misję – służbę morzu, kształcenia kolejnych pokoleń otwartych na morze. Robimy to nieprzerwanie od 1920 roku. Nawet burzliwy okres okupacji wojennej w czasie II wojny światowej nie zatrzymał nas w misji przekazywania wiedzy. Podczas wojny nasi wykładowcy uczyli w Anglii – w Londynie, w Southampton, w Landywood pod Birmingham oraz w Lilford, koło Peterborough w hrabstwie Northamptonshire.

Uczelnia przetrwała trudne chwile i z biegiem czasu umacniała coraz bardziej swoją pozycję, stając się jedną z największych akademickich uczelni morskich w Unii Europejskiej i na świecie.

Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są:

 • prawda i rzetelność w nauce i kształceniu,
 • ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami otoczenia gospodarczego,
 • równowaga pomiędzy teorią i praktyką,
 • innowacyjność oraz otwartość.

Jesteśmy kuźnią kadr dla polskiej i międzynarodowej floty handlowej oraz gospodarki morskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarczym kraju oraz regionu, kształtujemy wśród naszych studentów postawy przedsiębiorczości oraz poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet zabiera głos doradczy i opiniotwórczy w najważniejszych sprawach dotyczących gospodarki morskiej oraz kształcenia kadr na jej potrzeby. Przygotowujemy kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki morskiej, a w szczególności transportu morskiego.

Uniwersytet Morski posiada dziś ogromny potencjał, nieustannie się rozwija. Jest Uczelnią, która stawia na rozwój, w tym także bazy dydaktycznej i naukowej.

W wyniku ewaluacji działalności naukowej Uczelni, Uniwersytet nasz otrzymał wysokie kategorie B+ i to aż dla czterech dyscyplin naukowych. Stało się tak dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy naszych nauczycieli akademickich, zwłaszcza w ostatnim okresie. Za ten wysiłek i wkład w rozwój Uniwersytetu dziękowałem już kilkukrotnie i teraz też bardzo dziękuję. Szczególnie chciałbym podziękować prorektorowi ds. nauki prof. Dariuszowi Barbusze wraz całym zespołem oraz osobom odpowiedzialnym na Wydziałach i w Instytucie Morskim za koordynowanie prac związanych z ewaluacją i przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uzyskując wyższe niż w poprzedniej ewaluacji kategorie, zrealizowaliśmy postawiony w „Strategii rozwoju uczelni na lata 2020-2024” cel podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwoju potencjału naukowego i podniesienia jakości naszej działalności naukowo-badawczej.

 

Szanowni Państwo!

Stoimy dzisiaj na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, mieście zrodzonym z marzeń i z morza. Tu, drodzy Studenci, przez najbliższe lata będziecie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenie, doskonalić umiejętności, budować przyjaźnie.

Uniwersytet Morski w Gdyni będzie Waszym drugim domem, a jednocześnie Waszym oknem na świat i również na morze – jeśli wybraliście morskie specjalności studiów. Otwierają się przed Wami drzwi czterech wydziałów: Elektrycznego, Nawigacyjnego, Mechanicznego oraz Zarządzania i Nauk o Jakości. Przed doktorantami otwiera się Szkoła Doktorska.

Uczelnia posiada prawa do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach:

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • Inżynieria lądowa i transport,
 • Nauki o zarządzaniu i jakości oraz
 • Nauki o Ziemi i środowisku.

Sięgnijcie po oferowaną Wam wiedzę chętnie i z zapałem. Bądźcie dociekliwi, pytajcie, szukajcie razem z Waszymi kolegami i profesorami odpowiedzi i rozwiązań. Twórzcie nowe projekty, strategie, bądźcie kreatywni, pewni siebie i swojej wartości.

Już możecie czuć się wyjątkowi i odczuwać powód do dumy. Dołączacie bowiem dzisiaj do społeczności akademickiej Uczelni elitarnej, kształcącej na najwyższym światowym poziomie. Uczelni o bogatych morskich tradycjach, w której z dumą nosimy mundur i w której honor oddajemy polskiej banderze.

 

Szanowni Studenci!

Studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni nie są studiami łatwymi, są wymagające. Czeka Was wiele wyzwań i ciężka praca, ale również - jestem o tym przekonany - ciekawe życie studenckie. W programie studiów naszej Uczelni są nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również

 • ciekawe warsztaty,
 • inspirujące zajęcia w laboratoriach, na symulatorach oraz
 • zajęcia praktyczne,

w tym praktyki morskie na naszych szkolnych statkach.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem trzech bogato wyposażonych statków:

 1. znanego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży”, wizytówki naszej Uczelni, miasta i kraju, niezwykłego ambasadora Polski;
 2. statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II”, zdolnego do żeglugi w strefie polarnej;
 3. statku badawczego „Imor”, wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji.

Uniwersytet posiada również własne jachty, na których pływają studenci odbywający szkolenia i kursy w naszym uniwersyteckim Ośrodku Żeglarstwa i Sportów Wodnych. Posiadamy ośrodek manewrowania modelami statków w Iławie, zajmujący się prowadzeniem specjalistycznych kursów i szkoleń doskonalących umiejętności manewrowania statkami. Ośrodek ten prowadzony jest przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska utworzoną 30 lat temu wspólnie z Politechniką Gdańską. 19 września br. Ośrodek został uhonorowany nadaniem imienia inż. kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, doktora honoris causa naszej Uczelni, przewodniczącego Konwentu Morskiego.

Co więcej, czynimy starania o zainicjowanie budowy następcy „Daru Młodzieży”. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął już Senat UMG. Nasza szkolna biała fregata obchodziła w tym roku swój zaszczytny jubileusz 40 lat w służbie polskiemu morzu i naszej Uczelni. Przychodzi czas, by jej miejsce zajęła nowa jednostka, by „Dar Młodzieży” mógł zająć honorowe miejsce na gdyńskim nabrzeżu obok swojego wielkiego poprzednika - „Daru Pomorza”.

 

Szanowni Państwo!

Mówię dzisiaj o morzu, o statkach, o morskiej gospodarce – wszak inaugurujemy już po raz 103. rok akademicki na Uczelni morskiej, na Uniwersytecie Morskim. Już sama nazwa zobowiązuje nas do rozwijania nauki ukierunkowanej na morze, do pielęgnowania i umacniania tradycji morskich – są one żywe i obecne w codziennym życiu naszej Uczelni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Morskiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Szanowni Studenci I roku!

Studiowanie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni otworzy przed Wami szereg możliwości, da szansę rozwoju naukowego, w przyszłości zawodowego, a z całą pewnością będzie to doskonała szkoła życia.

Wasi starsi koledzy już w trakcie studiów osiągają spektakularne sukcesy, otrzymując za wybitne osiągnięcia w nauce:

 • stypendia Ministra Infrastruktury,
 • stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego,
 • nagrody w licznych konkursach,
 • nagrody naukowe,
 • nagrody przyznawane przez agencje morskie, stowarzyszenia i organizacje naukowe i branżowe.

Te sukcesy będą niebawem również w Waszym zasięgu!

Zachęcam Was do startowania w konkursach, do zdrowej i mądrej rywalizacji – naukowej, artystycznej, kulturalnej i sportowej.

 

Sport w naszej Uczelni jest obecny od zawsze! Zaczynając od sportów wodnych, od żeglarstwa, w której to dziedzinie nasi studenci i pracownicy odnoszą liczne sukcesy, zajmując najwyższe miejsca na podiach, po zawody lekkoatletyczne, mistrzostwa w karate, ale również turnieje szachowe, mistrzostwa w warcabach.

Pani mgr inż. Agnieszka Kaszuba – tegoroczna absolwentka Wydziału Nawigacyjnego, wielokrotna akademicka Mistrzyni Polski i aktualna Mistrzyni Polski w skoku o tyczce, 1-go października rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Transportu i Logistyki. Jest to piękny przykład na to, jak można połączyć własne pasje, sukcesy sportowe z nauką i karierą zawodową.

Nasz Uniwersytet w tym roku zorganizował własne pierwsze mistrzostwa w sudoku, a co roku organizujemy doroczną międzywydziałową spartakiadę w ramach Dnia Sportu, w której uczestniczy cała społeczność akademicka – studenci, wykładowcy, pracownicy administracji i Instytutu Morskiego.

 

Mówiąc o sporcie, nie sposób nie wspomnieć o realizowanej przez Uczelnię inwestycji – o budowanej na terenie naszego uniwersyteckiego kampusu hali sportowej! Rozpoczęliśmy tę inwestycję zaledwie kilkanaście tygodni temu, a już widać gigantyczne postępy prac ziemnych.

To duże przedsięwzięcie, przygotowywanie terenu pod budowę hali rozpoczęliśmy już dwa lata temu, a od sierpnia br. trwają intensywne prace budowlane. Nowoczesne, bogato wyposażone Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostanie oddane w roku 2024. Jesteście więc rocznikiem, który z całą pewnością z tego obiektu będzie korzystał!

W dalszych planach mamy budowę nowego domu studenckiego, który łącznikiem będzie połączony z budowaną obecnie halą sportową.

 

Rozpoczęły się prace modernizacyjne przy budynku Wydziału Nawigacyjnego. Inwestycja zakłada przebudowę infrastruktury podziemnej, rozbudowę parkingu, jak również rekultywację terenów zielonych i nowe nasadzenia wraz z elementami małej architektury w części parkowo-rekreacyjnej. Zainstalowane zostanie także nowe oświetlenie i powstaną nowe nawierzchnie.

Prace obejmą plac reprezentacyjny przed gmachem głównym Wydziału Nawigacyjnego. Zagospodarowanie terenu przy budynku jest inwestycją, która poprawi bezpieczeństwo studentów, pracowników i doktorantów, a jednocześnie wpłynie na wizerunek obiektu w oczach mieszkańców miasta oraz przyjeżdżających gości. Wydział Nawigacyjny umiejscowiony jest w reprezentacyjnej części Gdyni w rejonie Skweru Kościuszki.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom aktywności ruchowej naszych studentów, Uniwersytet Morski w Gdyni podpisał we wrześniu tego roku porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gdańsk.

Na mocy tego porozumienia zostaną Uczelni udostępnione tereny leśne, na których utworzymy infrastrukturę, która pozwoli realizować treningi biegowe, marszowe i rywalizację sportową. Przedsięwzięcie to nawiązuje do koncepcji zwanej na świecie „Permanent Orienteering Courses”. Studenci będą się tu uczyć i ćwiczyć orientację w terenie, czytać i rozumieć mapy oraz aktywnie spędzać czas na łonie natury.

 

Szanowni Państwo!

Cieszą nas nie tylko sukcesy sportowe naszych studentów i pracowników, ale szczególną dumą napawają nas sukcesy naukowe naszych wykładowców, pracowników naukowych i dydaktycznych.

W ubiegłym roku trzech naszych wykładowców uzyskało tytuł naukowy profesora:

 • Profesor Andrzej Miszczak,
 • Profesor Lech Murawski oraz
 • Profesor Tomasz Tarasiuk,

a w tym roku:

 • Profesor Piotr Gnaciński.

Jesteśmy dumni z tych osiągnięć, ponieważ uzyskanie profesury w naszej Uczelni wiąże się z ogromną pracą, stanowi ono duże wyzwanie, zwłaszcza że tytuły naukowe profesora uzyskują osoby, które równolegle prowadzą działalność naukową, również zawodową. 

Wielkim sukcesem pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni była ubiegłoroczna prestiżowa lista Uniwersytetu Stanforda „2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie” – aż 6 naukowców z naszej Uczelni znalazło się na tej liście!

 • Pan Profesor Tomasz Tarasiuk
 • Pan Profesor Piotr Gnaciński
 • Pan Profesor Krzysztof Górecki
 • Pan Profesor Janusz Zarębski
 • Pani dr Agnieszka Lazarowska
 • Pan dr Paweł Górecki

Szczycimy się takimi osiągnięciami i jesteśmy dumni, że nasi uhonorowani w międzynarodowych rankingach naukowcy będą niebawem pracować z Wami podczas zajęć, że to od nich będziecie czerpać wiedzę i z ich pomocą i wsparciem budować doświadczenie.

 

Szanowni Państwo, szanowni Studenci!

O tym, jak ważna jest rola wykładowcy w życiu studenta, w kształtowaniu jego osobowości, dopingowaniu do rozwoju, niech świadczy przyznawana przez naszych studentów nagroda dla najlepszego nauczyciela akademickiego im. Kapitana Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza.

Jest to nagroda studentów, którzy w ubiegłym roku wyróżnili byłego wieloletniego rektora Uczelni, Pana Profesora Józefa Lisowskiego. Wy również będziecie wybierać najlepszego nauczyciela akademickiego, a niektórzy z Was z pewnością dołączą z czasem do naszego akademickiego zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych. Wy również będziecie budować polską naukę i polską gospodarkę morską.

Niektórzy z Was wejdą na pokłady statków, wyruszą na morza i oceany. Uczelnia szczyci się znamienitym gronem kapitanów, inżynierów, ludzi o wyjątkowych zdolnościach, ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

 

Osoby posiadające najwyższy dyplom morski, które odniosły znaczące sukcesy związane z pracą na morzu, Uniwersytet Morski w Gdyni honoruje „Nagrodą zdobywcy mórz i oceanów”. W tym roku nagrodę ten otrzymał wieloletni, a zarazem najmłodszy komendant "Daru Młodzieży" dr inż. kpt. ż.w. Artur Król.

 

Uniwersytet zauważa i docenia pracę naukową swoich nauczycieli akademickich. Za szczególne osiągnięcia i rozpoznawalność w środowisku naukowym lub branżowym Uczelnia wyróżnia ich nagrodą „Żagle Nauki” przyznawaną w dwóch kategoriach:

 • za największą liczbę cytowań ogółem i najwyższy indeks Hirscha (uhonorowanych 5 osób w 2022 roku):
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk, Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG, Wydział Nawigacyjny
 • dr hab. Zbigniew Otremba, prof. UMG, Wydział Mechaniczny
 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha, Instytut Morski.
 • za największą liczbę cytowań w 2021 roku (uhonorowanych 5 osób w 2022 roku):
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk, Wydział Elektryczny
  • dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG, Wydział Nawigacyjny
  • dr hab. Zbigniew Otremba, prof. UMG, Wydział Mechaniczny
  • dr inż. Katarzyna Krasowska, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
  • prof. dr hab. Jacek Zaucha, Instytut Morski

Nie sposób nie wspomnieć o osobach szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki, kultury, gospodarki, szkolnictwa morskiego lub życia społecznego, którym Uniwersytet nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa.

W czerwcu br. ten zaszczytny tytuł został nadany przez Senat Uczelni wybitnemu naukowcowi, współtwórcy szkolnictwa morskiego w Polsce, ojcu polskiej szkoły nawigacyjnej, prof. dr. inż. kpt. ż.w. Mirosławowi Jurdzińskiemu.

 

Szanowni Studenci!

Nie bez powodu mówię Wam o wybitnych naukowcach związanych z naszą Uczelnią, ludziach o ogromnej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Będziecie z nimi pracować podczas wykładów, warsztatów i laboratoriów.

Mówię o profesorach, którzy opracowali wielką liczbę podręczników akademickich, skryptów, artykułów, monografii, prac badawczych i ekspertyz – to z ich publikacji będziecie czerpać swoją wiedzę.

Uczelnia szczyci się szerokim gronem uznanych w Polsce i za granicą ekspertów, wybitnych naukowców, których praca zbudowała prestiż oraz renomę Uniwersytetu, a dla Was stanowi skarbnicę wiedzy.

 

Mówiąc o sukcesach naukowych, pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o nagrodach przyznanych Uczelni – o Polskiej Nagrodzie Inteligentnego Rozwoju, której laureatem Uniwersytet Morski w Gdyni został już po raz czwarty. W 7. edycji kapituła konkursu uhonorowała Uczelnię w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Nasza Uczelnia, decyzją Komisji Certyfikacyjnej Programu „Uczelnia liderów”, została również laureatem 12. edycji Konkursu, uzyskując certyfikat "Uczelnia Liderów 2022". 

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet otrzymał także medale za wynalazki: dwa rozwiązania zgłoszone przez Uczelnię – Wydział Mechaniczny oraz Wydział Nawigacyjny – do konkursu w ramach XV jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022 zostały nagrodzone srebrnym medalem:

 

Szanowni Studenci I roku!

Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcę Was dzisiaj zainspirować do twórczej pracy, do aktywności na różnych polach nauki i aktywności studenckich, do angażowania się w prace kół naukowych działających na wydziałach Uniwersytetu, do działania w pracach Parlamentu Studenckiego, do dołączenia do naszej Kompanii Reprezentacyjnej, może również do naszego Akademickiego Chóru, który niedawno świętował jubileusz swojego 20-lecia i koncertował na stadionach w Warszawie i Krakowie razem ze słynnym na całym świecie Andreą Bocellim.

Chciałbym, żebyście czas spędzony na Uniwersytecie Morskim w Gdyni spędzili w sposób ambitny i twórczy, korzystając z bogatej oferty naszej Uczelni.

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Morski w Gdyni nieustannie się rozwija. Uruchomiliśmy nowe jednostki, zakłady i laboratoria:

 • nowe Laboratorium Hydroakustyki na Wydziale Elektrycznym
 • dwa nowe zakłady na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości:
  • Zakład Marketingu i Metod Ilościowych oraz
  • Zakład Zarządzania i Ekonomii.

Powołaliśmy:

 • Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz
 • Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego.

Zostało również powołane Centrum Sportu i Rekreacji, a którego skład wchodzi kilka jednostek:

 • Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych,
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Pływalnia Kryta UMG (basen pływacki)
 • oraz nowo budowana Hala Sportowa.

 

Budujemy nowoczesne Centrum Offshore w bliskim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście w porcie w Gdańsku. Trzy tygodnie temu miała miejsce uroczystość zawieszenia wiechy na budowanym obiekcie. Znajdzie się tam nie tylko nowa siedziba Instytutu Morskiego UMG, ale także powołanego kilka miesięcy temu Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Zgodnie z założeniami, głównym zadaniem Centrum, które znakomicie wpisuje się w Polską Politykę Energetyczną do 2040 r., ma być tworzenie lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore. Dokładamy starań, aby Centrum stało się zalążkiem większego organizmu - „Polskiej Doliny Offshore”.

Naszą powinnością jako Uczelni morskiej, jest wspieranie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej. Robimy to na wielu poziomach – poprzez działalność dydaktyczną, naukową, szkoleniową, również doradczą. Budowane Centrum pozwoli nam jeszcze bardziej zaangażować się w działalność w obszarze branży offshore.

Morska energetyka wiatrowa to gałąź przemysłu, która intensywnie się rozwija, co ma wpływ również na kierunek rozwoju naszej Uczelni. Na wszystkich czterech wydziałach uruchomiliśmy studia ukierunkowane na rynek offshore. Z rektorami ośmiu uczelni pomorskich podpisaliśmy porozumienie zmierzające do powołania konsorcjum zajmującego się tą tematyką.

 

My sami uruchomiliśmy nowe studia w tym zakresie. Przede wszystkim studia MBAExecutive Offshore Wind – prowadzone w języku angielskim. Za trzy tygodnie, 28 października, ruszy druga edycja tych studiów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem osób, które swoją przyszłość wiążą z rynkiem offshore, ale również osób, które już aktywnie działają na tym rynku, sprawując na nim wysokie i odpowiedzialne funkcje. Studia te realizujemy we współpracy z Hochschule Bremerhaven (Niemcy) oraz Business Academy SouthWest (Dania).

Na Wydziale Nawigacyjnym uruchomiliśmy studia podyplomowe „Zarządzanie Ryzykiem w Morskim Przemyśle Wydobywczym i Energetyce Wiatrowej”. Tu również oferujemy studia podyplomowe dedykowane „Cyberbezpieczeństwu w przemyśle morskim”.

Kształcimy na studiach drugiego stopnia:

 • Kierunek Transport, specjalność Logistyka w sektorze offshore
 • Kierunek Nawigacja, specjalność Technologie offshorowe

Pracujemy nad otwarciem kolejnych kierunków na studiach drugiego stopnia:

 • Międzyuczelniany kierunek studiów Morska Energetyka Wiatrowa (wspólnie z Politechniką Gdańską),
 • Międzyuczelniany kierunek studiów Archeologia Morska (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim), studia w języku angielskim,
 • Międzyuczelniany kierunek studiów Geofizyka morska (wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie) – studia podyplomowe.

Nasza oferta edukacyjna jest ciekawa i bogata, a co najważniejsze, stanowi odpowiedź Uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy. Absolwenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są atrakcyjnymi dla pracodawców kandydatami, ponieważ wychodzą z murów naszej Uczelni bogaci w wiedzę, ale również z praktycznymi umiejętnościami nabytymi podczas praktyk i warsztatów.

 

Szanowni Państwo!

Na obraz nowoczesnej morskiej Uczelni, której potencjał rozwijamy od 102 lat, składa się również nasza współpraca i aktywność na forach międzynarodowych organizacji morskich.

Jesteśmy członkami:

 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich - International Association of Maritime Universities (IAMU),

Jako przedstawiciel naszej Uczelni zasiadam w Executive Board tej Organizacji oraz jestem przewodniczącym Academic Affaire Committee.

 • Nasi eksperci uczestniczą w roli ekspertów w pracach komitetów, podkomitetów i grup roboczych Międzynarodowej Organizacji Morskiej – International Maritime Organization (IMO), agendy ONZ.

W ubiegłym roku jeden z naszych ekspertów, dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski prof. UMG został Przewodniczącym

 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacji - International Association of Institutes of Navigation (IAIN) na lata 2021-2024.

 

Współpraca międzynarodowa, którą prowadzimy z organizacjami i uczelniami z całego świata, obejmuje wymianę wykładowców, studentów, jak również prowadzenie wspólnych projektów badawczych.

Corocznie organizujemy konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym, których dorobek jest indeksowany w bazach Web of Science oraz Scopus. Wśród tych wydarzeń jest uznana w środowisku międzynarodowym elitarna konferencja TransNav, organizowana wspólnie przez Wydział Nawigacyjny oraz The Nautical Institute, jak również konferencje organizowane cyklicznie przez studentów i studenckie koła naukowe.

Jesteśmy dobrze postrzegani nie tylko w środowisku morskim. W październiku ubiegłego roku po raz pierwszy byliśmy gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP.

W styczniu br. Uniwersytet Morski w Gdyni był z kolei gospodarzem kolejnej edycji Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia Studenckich Polskich Uczelni Technicznych KRPUT.

W murach naszej Uczelni gościliśmy również kanclerzy i kwestorów wszystkich uczelni akademickich w Polsce.

 

Szanowni Państwo!

Nasza Uczelnia współpracuje blisko z sektorem biznesowym. Nasze relacje, poparte umowami i listami intencyjnymi, obejmują współpracę z największymi podmiotami gospodarczymi, taki jak m.in.:

 • Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • PKN Orlen,
 • Grupa Lotos SA,
 • Energa,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • Geofizyka Toruń,
 • Główny Urząd Miar,
 • OX2,
 • RWE,
 • Mewo,
 • Morska Agencja Gdynia,
 • firma Alfa Laval,
 • Equinor i
 • Polenergia.

Niedawno podpisaliśmy umowę ze

 • stocznią CRIST,
 • spółką NeptHyne SA oraz
 • firmą Orsted,

a trwają prace zmierzające do podpisania kolejnych umów.

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet nie jest jednostką funkcjonującą poza życiem społecznym i gospodarczym kraju i regionu. Przeciwnie – stanowimy nierozłączną całość. Nasze bliskie relacje z biznesem przekładają się na projekty badawcze wdrażane przez przedsiębiorstwa. Na zamówienia ze strony biznesu realizujemy badania, które pozwolą rozwiązać szereg problemów technologicznych, a to z kolei usprawni i rozwinie polską gospodarkę. Silnym partnerem w tych działaniach jest nasz Instytut Morski.

Mamy aspiracje być jednym z liderów projektów dotyczących budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Prowadzimy poważne rozmowy w tej sprawie i dopinamy kontrakty z najważniejszymi graczami na rynku offshore w Polsce. W połowie września została uroczyście podpisana umowa z firmą PGE Baltica, dotycząca przeprowadzenia badań środowiskowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową.

Wcześniej, wiosną br., podpisaliśmy dużą, również wielomilionową umowę z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ) na projekt dotyczący mapowania siedlisk dennych polskich obszarów morskich (POM). Naszym partnerem w obu wspomnianych projektach jest firma Mewo SA, z którą 15 lipca ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy, nadające nowe ramy wieloletniemu partnerstwu, w ramach którego Instytut Morski UMG i Mewo SA będą wspólnie prowadzić badania środowiskowe dla inwestycji w obszarach morskich.

W ubiegłym roku podpisaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Ochrony Środowiska porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego sygnatariuszami byli przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora MEW w Polsce.

Zostałem powołany przez minister klimatu i ochrony środowiska do Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, a prorektor ds. kształcenia prof. Sambor Guze został koordynatorem jednej z grup roboczych, działającej przy Radzie ds. Rozwoju Kadr i Systemów Kształcenia.

Wraz z ośmioma uczelniami Pomorza, kształcącymi i prowadzącymi badania naukowe w obszarach związanych z morzem, podpisaliśmy w obecności premiera na posiedzeniu Konwentu Morskiego porozumienie intencyjne na rzecz konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”. Nasza Uczelnia jest członkiem, a często liderem, powstających platform technologicznych, konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych. Należy także podkreślić nasz udział i rolę, jaką odgrywamy w Pomorskiej Platformie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

 

Szanowni Państwo!

Zebraliśmy się dzisiaj, by wspólnie uczcić inaugurację kolejnego roku akademickiego. Historia Uczelni się toczy, piszą ją życiorysy wszystkich osób związanych w różny sposób z naszym Uniwersytetem, ale przede wszystkim życiorysy tych młodych ludzi, którzy za chwilę będą ślubować na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W tym miejscu, chciałbym serdecznie podziękować ojcu Edwardowi Praczowi, kapelanowi Duszpasterstwa Ludzi Morza centrum Stella Maris za odprawioną dzisiaj rano w koście oo. Redemptorystów w Gdyni uroczystą mszę świętą w intencji pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów naszej Alma Mater.

Dziękuję także Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Piotrowi Przyborkowi za przyjęcie naszego zaproszenia do koncelebrowania tej uroczystej mszy świętej.

Podziękowania składam również naszemu Akademickiemu Chórowi pod dyrekcją dr. Karola Hilli, którego występ uświetnił mszę świętą oraz dzisiejszą uroczystość.

Msza święta inaugurująca rok akademicki 2022/2023 na Pomorzu została odprawiona w miniony poniedziałek, 3 października o godzinie 19:00, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji abp Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego – za którą również serdecznie dziękuję w imieniu naszej społeczności akademickiej.

 

Szanowni Studenci!

Już za chwilę staniecie się równoprawnymi członkami naszej społeczności akademickiej. Dołączacie do grona studentów wyjątkowej, elitarnej Uczelni. Jako Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pragnę pogratulować Wam dobrego wyboru i zachęcić do wytrwałej, rzetelnej nauki.

Studiujcie sumiennie, korzystacie z możliwości rozwoju jakie daje Uczelnia, sięgajcie po nowe, ciekawe, jeszcze dla Was niezdobyte. Rozwijajcie się. To Wasz czas.

Życzę Wam spełnienia oczekiwań związanych z wyborem kierunku studiów, rozbudzania kreatywnego myślenia, pasji w zgłębianiu wiedzy oraz radości z życia studenckiego.

Nie poddawajcie się przy pierwszych trudnościach! Z doświadczenia mogę Was zapewnić, że po chwilach burzy i sztormu, ponownie świeci słońce i wieje pomyślny wiatr! Ten wiatr łapcie w żagle i dajcie się porwać wyzwaniom, które czekają na Was podczas studiów!

Studiowanie to ciężka praca, pamiętajcie proszę również o odpoczynku. Równowaga pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami jest w życiu każdego z nas konieczna, a Wasz młody wiek ma swoje prawa. Korzystajcie z czasu studiów pod każdym względem – ucząc się i spędzając czas na aktywnym wypoczynku.

Bądźcie dumni z Uczelni, część z Was jest już dziś umundurowana, część z Was przyszła na galowo, mundury otrzyma nieco później, ale przygotowujemy dla Was coś, z czego będziecie mogli korzystać w czasie wolnym: koszulki, polary, dresy z logo Uczelni. Już niebawem na terenie gmachu głównego Uczelni otwarty zostanie sklepik, prowadzony przez Dział Promocji, w którym znajdziecie gadżety promujące Uniwersytet.

Życzę Wam wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a przede wszystkim w zdobywaniu nowego, dobrze płatnego, prestiżowego zawodu.

Pomyślnych wiatrów dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla Was, drodzy studenci UMG!

 

Tegoroczna inauguracja przypada na półmetek kadencji obecnych władz Uniwersytetu, to czas na pewne podsumowania i refleksje. Minione dwa lata przebiegały w cieniu pandemii i kiedy wydawało się, że już nic gorszego nie może się przydarzyć, rozpoczął się trwający już ponad 7 miesięcy konflikt zbrojny tuż za naszą wschodnią granicą.

W ostaniem numerze Uniwersyteckiego Kuriera Morskiego (UKM) staram się w wywiadzie przeprowadzonym przez Panią redaktor Małgorzatę Sokołowską obiektywnie spojrzeć na minione dwa lata, wskazując sukcesy i porażki, snując plany i jednocześnie wyznaczając kierunki dalszego rozwoju.

 

Szanowni Państwo!

Całej społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, pracownikom, wykładowcom życzę, by nadchodzący rok akademicki dostarczył Państwu satysfakcji z podejmowanych wyzwań zawodowych, naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Jestem przekonany, że nowy rok akademicki otworzy przed nami możliwości harmonijnego rozwoju, że w ciągu najbliższych miesięcy zrealizujemy nasze plany i stawimy czoła kolejnym wyzwaniom!

 

QuodBonum Felix Faustum Fortunatumque sit!

Życzę Wam, aby rok akademicki 2022/2023 był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny!

Vivat Academia,
vivant Professores,
vivatmembrumquodlibet,
vivant membraquaelibet,
semper sint in flore!

Rok akademicki 2022/2023 ogłaszam za otwarty!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni