Inicjatywy OA w Polsce

 

Centrum Otwartej Nauki (CeON) – działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera działania na rzecz otwartej nauki w Polsce.

 

W ramach CeON funkcjonuje Platforma Otwartej Nauki, a jej zasoby to:

  • Biblioteka Nauki – polskie czasopisma naukowe OA

  • Otwórz Książkę – książki naukowe w OA

  • Repozytorium CeON – prace naukowe udostępniane przez autorów

 

Koalicja Otwartej Edukacji – jest porozumieniem Fundacji Nowoczesna Polska, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem KOE jest tworzenie i promowanie otwartych zasobów edukacyjnych.

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych – biblioteki cyfrowe, oprócz starszych, digitalizowanych pozycji zamieszczają w swoich kolekcjach także nowe publikacje. Działają w modelu otwartym i realizują cele otwartego dostępu. Biblioteki te są w przeważającej części całkowicie otwarte, tylko do niektórych zasobów dostęp jest kontrolowany i ograniczony do użytkowników określonej instytucji.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna