Instrukcja obsługi

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Morskiego (UMG) w Gdyni opracowano poniższy poradnik, który dostarcza kompleksowej wiedzy na temat roli BIP, jego elementów oraz sposobów korzystania z jego funkcjonalności i zasobów.

PODSTAWA PRAWNA
 

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej.
Na system stron BIP składają się strony podmiotowe instytucji publicznych oraz strona główna BIP prowadzona przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji.

Biuletyn Uniwersytetu Morskiego w Gdyni funkcjonuje zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r. nr 10, poz. 68).

ELEMENTY NASZEGO BIULETYNU
 

Struktura BIP UMG oparta jest na stronie głównej oraz podstronach, na których prezentowane są informacje na dany temat.

Nagłówek BIP - górna, zawsze widoczna część Biuletynu, gdzie zarówno logo Uniwersytetu Morskiego jak i logo BIP są linkami. Wybór ich przekierowuje do zewnętrznych serwisów internetowych, tj. odpowiednio na stronę www.umg.gdynia.pl oraz stronę www.bip.gov.pl.

Serwis BIP UMG został podzielony na 11 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP jako kolumna menu przedmiotowego – wyświetlają się w niej elementy menu tematycznego.

Pole prezentacji informacji – największa, centralnie położona część BIP, służąca przede wszystkim do wyświetlania opublikowanych informacji publicznych, jak również komunikatów technicznych czy elementów funkcjonalnych.

Stopka BIP – dolna, zawsze widoczna część Biuletynu. Jej zawartość związana jest z redakcją BIP.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych