Intellectual Property Booster

Termin: 

18.09.2020 - 30.04.2021

Instytucja finansująca: 

Komisja Europejska

Kierownik projektu: 

dr inż. Olha Dvirna

Opieka nad projektem w UMG: 

Centrum Transferu Technologii (RWC)

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań koordynuje realizacją projektu na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Intellectual Property Booster (IP Booster) jest nową, specjalistyczną usługą w zakresie własności intelektualnej dla publicznych organizacji badawczych, które chcą wykorzystać wyniki swoich badań. Eksperci po analizie projektu, wskazują najlepszą strategię w zakresie własności intelektualnej, bez ponoszenia kosztów i przy pełnym wsparciu ze strony Komisji Europejskiej.

 

Opis i cel projektu:

Projekt został przyznany dr inż. Olge Dvirnej z Wydziału Mechanicznego i ma na celu działania związane z ochroną prawną wyników działalności naukowej dot. obróbki pospawalniczej, realizowane w dwóch serwisach. Pierwszy z nich ma na celu analizę trendów dla rozwoju wynalazku oraz określenie podmiotów rynkowych dla komercjalizacji. Drugi obejmuje przygotowanie rozszerzenia zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej.

 

Więcej informacji na stronie

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Pok. C-204/C-205,
e-mail: biznesatumg.edu.pl,
tel.: 58-5586-402/58-5586-466