Inżynieria Jakości (stacjonarne/niestacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Studiując na kierunku Inżynieria Jakości zrozumiesz, czym jest jakość towarów i usług, co ją wyraża i determinuje, w jaki sposób się ją projektuje i nią zarządza. Nauczysz się stosowania różnorodnych metod i narzędzi, aby doskonalić procesy oraz implementować jakość w różnych obszarach współczesnej gospodarki. Po ukończeniu studiów będziesz potrafił/-a identyfikować problemy jakościowe w procesach produkcyjnych i usługach oraz proponować i wdrażać ich rozwiązania. Będziesz także umiał/-a oceniać skuteczność działań podjętych w celu poprawy jakości produktów oraz wprowadzać ulepszenia. Możesz także zdobyć wiedzę w zakresie usług związanych z żywnością i dietetyką.

Specjalności/obszary: 

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Czas trwania: 

7 semestrów

Jednostka: 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Język kształcenia: 

polski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

inżynier

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Mapowanie procesów technologicznych
 • Metody i techniki inżynierii jakości
 • Informatyczne narzędzia wspomagania inżynierskiego
 • Design management
 • Bezpieczeństwo informacji w transakcjach handlowo – usługowych
 • Narzędzia i aplikacje sprzedażowe
 • Psychospołeczne uwarunkowania zachowań żywieniowych
 • Wybrane aspekty zarządzania zdrowiem
 • Standaryzacja i indywidualizacja żywności

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Będziesz umiał/-a zakładać i zarządzać własną działalnością gospodarczą, nabędziesz umiejętności zarządzania procesami, integrując aspekty jakościowe z celami projektowymi. Nauczysz się pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Możliwe, że będziesz pracować na stanowiskach menedżerskich szczebla operacyjnego oraz związanych z kontrolą jakości produktów i usług. Dzięki studiom na tym kierunku posiądziesz umiejętności stosowania różnorodnych metod i technik inżynierii jakości w celu identyfikacji i eliminacji problemów jakościowych. Będziesz umiał/-a wykorzystywać narzędzia i aplikacje sprzedażowe w celu efektywnego zarządzania procesami sprzedaży.

Certyfikaty, kursy, szkolenia na tym kierunku: 

Certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, które wzmacniają wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadniają kwalifikacje zawodowe absolwentów:

 • Asystent Systemu Zarządzania Jakością
 • Asystent Systemu Zarządzania BHP

Uprawnienia: 

Auditor systemów zarządzania.

Co po studiach: 

Spełnisz się zawodowo w szeroko pojętej dziedzinie jakości, swoje umiejętności będziesz mógł/mogła wykorzystać zarówno w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych i produkcyjnych, organach administracji, jak i w jednostkach certyfikujących i akredytujących, oceniających zgodność z normami jakościowymi.

Możesz również podjąć pracę w laboratoriach badawczych, szkolnictwie zawodowym czy firmach doradczych, wspierając organizacje w doskonaleniu systemów zarządzania jakością. Ponadto znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora HoReCa, korporacjach o profilu żywieniowym oraz wybranych placówkach ochrony zdrowia.