ISO 9001 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni opracował i wdrożył System Zarządzania Jakością w celu lepszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań swych obecnych oraz przyszłych klientów i poprawy zarządzania uczelnią poprzez ciągłe doskonalenie systemu. Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością stanowi również dowód na spełnienie wymagań ustawowych, przepisów i regulacji prawnych.

Nowoczesna uczelnia jest organizacją dbającą o jakość swojej pracy poprzez systematyczne i zorganizowane mierzenie jakości, analizę i ocenę stopnia spełniania wymagań w odniesieniu do przyjętych celów z ukierunkowaniem na rozwój studenta i rozwój pedagogiczny, zawodowy i naukowy nauczycieli akademickich oraz skuteczne zarządzanie mieniem uczelni.

Kierownictwo przyjmuje na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowane w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w następującym zakresie:

  • KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE AKADEMICKIM,
  • PROWADZENIE PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH WG WYMAGAŃ POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH
  • ADMINISTROWANIE MIENIEM UCZELNI

Potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 są certyfikaty przyznane przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Zespół ds.szj
11.03.2014
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 11.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
m.zaremska 18.11.2019