Jakość wody w basenie

Na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (t.j. Dz. U. 2022 poz.1230) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Uniwersytet Morski w Gdyni informuje, że na podstawie ostatnich wyników badań, woda w niecce basenowej oraz pod natryskami spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. 

Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI KRYTEJ UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

1. Za okres od 17 czerwca 2016 r. do 17 czerwca 2017 r.

2. Za okres od 2 czerwca 2017 r. do 1 czerwca 2018 r. 

3. Za okres od 2 czerwca 2018 r. do 1 czerwca 2019 r.

4. Za okres od 2 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

5. Za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

7. Za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni