Jan Leszczyński

Jan Leszczyński
(1881-1942)


Ża­glomistrz statku szkolnego „Lwów", kapitan żeglugi przybrzeżnej, star­szy bosman „Daru Pomorza".

W 2004 r. w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wmurowano gwiazdę Jana Leszczyńskiego „Waju”.

Opracowanie: Małgorzata Sokołowska, Joanna Stasiak

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni