Kmdr por. rez. Władysław Kosianowski

Kmdr por. rez. Władysław Kosianowski

 

Kmdr por. rez. Władysław Kosianowski-Lorenz

Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 
w latach 1936 - 1937


Nauka w Petersburgu

Urodził się 22 lipca 1895 r. w Moskwie. Służył w rosyjskiej marynarce handlowej, pływał we flocie ochotniczej. Był absolwentem peters­burskiej Oficerskiej Szkoły Piechoty.

Młodość w cieniu wojny

Walczył na froncie galicyjskim podczas I wojny świa­towej, przebywał w niewoli austriackiej. Od 1918 r. w Wojsku Polskim, w 1920 r. brał udział w wojnie pol­sko-bolszewickiej. W 1921 r. Władysław Kosianowski został przeniesiony do Korpusu Rzeczno-Brzegowego, służył w Komendzie Portu Wojennego w Pucku.

Dowódca na statkach

W 1924 r. ukończył Tymczasowy Kurs Instruktorski dla Oficerów. Służąc we Flotylli Wiślanej, dowodził stat­kiem uzbrojonym „Generał Sosnkowski”, a we Flotylii Pińskiej – monitorem „Toruń”. Dowodził ponadto ORP „Wilia” i ORP „Kujawiak”.

W latach 1930-1933 służył w Wydziale Wojskowym Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Następnie dowodził ORP „Podhalanin”. Między Jastarnią, Rewą i Helem prowadził ćwiczenia poligonowe.

W 1934 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu komandora podporucznika.

Państwowa Szkoła Morska

W latach 1934-1936 pełnił funkcję komisarza rzą­dowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu ds. połowów dalekomorskich. W 1935 r. Władysław Kosianowski objął kierownictwo kursów dla rybaków w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. Zajęcia, pro­wadzone przez wykładowców PSM, organizowane były w budynkach Szkoły oraz polsko-holender­skiej spółki – Towarzystwa Okrętowego Połowów Dalekomorskich „Mewa”. Opracowane przez Władysława Kosianowskiego regulaminy dla rybaków dalekomorskich wydrukowano jednocześnie w języku niderlandzkim, bowiem również i Holendrzy wchodzili w skład załóg statków rybackich.

W 1936 r. został dyrektorem PSM. Nadal organizował kursy, wykładał też na nich. Za jego krótkiej kadencji „Dar Pomorza” opłynął przylądek Horn. Następowały też zmiany w programie kształcenia i szkolenia uczniów. W tym też czasie Władysław Kosianowski był członkiem Rady Głównej Ligii Morskiej i Kolonialnej.

W roku 1937 ustąpił ze stanowiska dyrektora PSM i został dyrektorem Towarzystwa Połowów Dalekomorskich „Pomorze”, które piastował do sierp­nia 1939.

Lata II wojny światowej

Pod koniec sierpnia zmobilizowany został do Oddziału II Sztabu Głównego. We wrześniu wysłano go do Amsterdamu, w charakterze wicekonsula, w celu spro­wadzenia do Francji polskich statków rybackich.

Wskutek decyzji Władysława Sikorskiego interno­wany był w obozie Sable d’Or, następnie w paryskich koszarach Bessières. Na HMS „Broke”, brytyjskim nisz­czycielu, ewakuował się z Francji w czerwcu 1940.

Nie mając przydziału do czynnej służby, wstąpił do marynarki wojennej Wolnych Francuzów, w 1941 r. skie­rowano go do służby w Bejrucie, w sztabie dowódcy francuskich sił morskich Lewantu oraz w brytyjskim dowództwie morskim.

Władysław Kosianowski, pod przydomkiem Lorenz, dowodził też żaglowym okrętem pułapką „Notre Dame d’Etel”, eskortując konwoje alianckie we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego.

W 1944 r. został kierownikiem Referatu Planowania nr 2, następnie Referatu Informacji Zewnętrznej w Kierownictwie Marynarki Wojennej. W 1945 r. awan­sowany został na komandora porucznika.

Publikacje

Był autorem wielu publikacji z dziedziny morskiej, m.in. na łamach „Morza”, „Przeglądu Morskiego”, jego autorstwa jest także praca Admirał von Tirpitz, jego myśli i czyny związane ze sprawami morskiej siły zbroj­nej, jak i rozdział o PMW w pracy zbiorowej Polska na Morzu. Zaś po II wojnie światowej redagował miesięcz­nik „Polska na Morzach”, opracował, wydany w 1947 r. w Rzymie, pamiątkowy album Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej.

Odznaczenia i zasługi

Odznaczony był m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, francuską Legią Honorową V klasy i francuskim Krzyżem Wojennym.

Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Zmarł 30 lipca 1966 r. w Londynie, pochowany został na cmentarzu North Sheen.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni