KONES

International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES

W latach 2010 – 2019 Wydział Mechaniczny 5 razy organizował International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES, a ostatni raz w roku 2019. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni