Konkurs grantowy dla studentów

 

 

"KIERUNEK PORT MORZE MOŻLIWOŚCI"

 

Zmiana regulaminu Konkursu Grantowego „Kierunek Port-morze możliwości”

W związku z występującą od dn. 12.03.2020r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemią koronawirusa (COVID-19) oraz licznymi obostrzeniami prawnymi wprowadzonymi przez władze Państwa do odwołania zawieszone zostały prace badawcze związane z realizacją Konkursu Grantowego pod nazwą „Kierunek Port – morze możliwości”, a harmonogram realizacji Konkursu stosowanie uległ zmianie (zał. 1A – Regulamin Konkursu Grantowego).

Zespoły Finalistów będą realizować zaplanowane Projekty przez okres do 6 miesięcy, przy czym uwzględniona zostanie przerwa wynikająca z przyczyn związanych z pandemią COVID-19.

Termin realizacji Projektów Finalistów uległ zmianie i w chwili obecnej okres jego trwania kończy się z dn. 31.08.2020r.

Gala wręczenia głównej nagrody wraz z prezentacją wyników Projektów przez Zespoły, pierwotnie planowana na dzień 29.05.2020r., odbędzie się w październiku 2020r. Dokładny termin zostanie wyznaczony w miesiącu sierpniu 2020r. Zakończenie realizacji Projektów Finalistów jak i data oraz forma Gali wręczenia nagród, w związku z trwającą pandemią, mogą ulec zmianie.

Autor tekstu: Anna Szczupak

 

GALA KONKURSOWA JUŻ 29 MAJA 2020 ROKU

Zespoły finałowe realizują obecnie prace badawcze w ramach III etapu konkursu. Ich rezultaty muszą zostać przedstawione nie później niż 30 kwietnia 2020 roku. Szersze grono odbiorców, w tym Władz Uczelni, będzie mogło podziwiać efekty działań młodych naukowców – studentów wspieranych przez opiekunów i mentorów z uczelni podczas gali finałowej, która odbędzie się w dn. 29 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w Auli im. T. Meissnera. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w postaci 10 000 zł na wakacje oraz możliwość  zaprezentowania uzyskanych wyników na międzynarodowym forum.

Gratulujemy wszystkim studentom, którzy podjęli się realizacji innowacyjnych projektów w konkursie „Kierunek Port – morze możliwości” oraz trzymamy kciuki za postępy ostatnich prowadzonych prac. Dziękujemy również za wsparcie i pomoc opiekunów merytorycznych.

 

II ETAP KONKURSU 

W ramach II etapu konkursu grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, który odbył się 9 października 2019 r. w siedzibie  ZMP Gdańsk, Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli ZMP Gdańsk, zapoznała się z propozycją studenckich projektów badawczo-rozwojowych. Na tym etapie trzy studenckie zespoły projektowe UMG  przedstawiły założenia oraz cele dla planowanych badań. 

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się ogłoszenie wyników II etapu. Komisja Konkursowa ZMP Gdańsk, w przekazanym werdykcie, zdecydowała, iż do kolejnego etapu zakwalifikowały się projekty dwóch zespołów, tj. projekt zespołu Seanovation oraz projekt zespołu KN ISTL - Młodzi Portowcy. Dla studentów ogłoszenie wyników II etapu konkursu, oznacza rozpoczęcie prac i badań nad zaprezentowanymi projektami.

 

I ETAP KONKURSU

Z końcem maja 2019 zakończył się I etap konkursu „ Port Gdańsk – morze możliwości”. W ramach tego etapu zespoły, które zgłosiły swój udział i prawidłowo przygotowały formularz, zostały  zaproszone na  spotkania z Komisją Konkursową UMG. W efekcie odbytych spotkań i decyzji podjętej przez Komisję Konkursową UMG,  do kolejnego etapu zakwalifikowały się 4 zespoły. Ze względów formalnych jeden z zespołów musiał zrezygnować z dalszego uczestnictwa w konkursie. Do kolejnego etapu konkursu na spotkanie z Komisją Konkursową ZMPG zaproszono 3 zespoły:

  • Zespół Seanovation – projekt pt. „Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej” (studenci Wydziału Mechanicznego),
  • Zespół KN ISTL – Młodzi Portowcy - projekt pt. „Inwentaryzacja oraz monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk” (studenci Wydziału Nawigacyjnego),
  • Zespół TRANSLOG – kierunek Port Gdańsk -  projekt pt. „Monitorowanie stanu technicznego wybranego nabrzeża portowego Portu Gdańsk w części nadwodnej nabrzeża” (studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa).

 

W ramach konkursu można otrzymać do 15 000zł na realizację projektów badawczych wpisujących się w poniższe kierunki rozwoju Portu Gdańsk

 

Koordynator projektu 

pokój: B-112
e-mail: konkursgrantowyatumg.edu.pl

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

A.Szczupak
18.12.2018
Wprowadzenie:
a.szczupak 18.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
a.szczupak 20.05.2020