Konkurs grantowy dla studentów

 

"KIERUNEK PORT MORZE MOŻLIWOŚCI"

DRUGI ETAP KONKURSU JUŻ JESIENIĄ

Wraz z nowym semestrem planowana jest realizacja drugiego etapu konkursu, który zgodnie z harmonogramem odbędzie się w siedzibie Portu Gdańsk. Komisja Konkursowa ZMPG wybierze projekty, które będą realizowane przez zespoły.

 

SPOTKANIA Z KOMISJĄ KONKURSOWĄ UMG ROZPOCZĘTE.

 

W ramach etapu I konkursu zorganizowano spotkania Komisji Konkursowej UMG z wybranymi zespołami.

Do tego etapu zakwalifikowały się cztery zespoły.

Zgłoszone projekty obejmują zagadnienia z następujących tematów:

 • Inwentaryzacja i monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeża Portu Gdańsk.
 • Monitorowanie stanu technicznego wybranego nabrzeża portowego Portu Gdańsk w części nadwodnej nabrzeża.
 • Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej.
 • Działania związane z ochrona środowiska.

 

 

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP I KONKURSU 

OBECNIE ODBYWA SIĘ OCENA POPRAWNOŚCI ZŁOŻONYCH FORMULARZY PRZEZ ZESPOŁY KONKURSOWE.

NASTĘPNIE FORMULARZE ZOSTANĄ PODDANE SELEKCJI PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ UMG.

 

*UWAGA:

Koordynator projektu przebywa obecnie pod nr pokoju 419.

 

W ramach konkursu można otrzymać do 15 000zł na realizację projektów badawczych wpisujących się w poniższe kierunki rozwoju Portu Gdańsk:

 • Digitalizacja (ewidencja obszarów portowych, PCS)
 • Internet of Things
 • Ochrona środowiska
 • Optymalizacja procesów
 • Inne innowacyjne rozwiązania wspomagające działalność portową

PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH ZAKRESÓW  BADAWCZYCH, KTÓRE MOŻNA REALIZOWAĆ W RAMACH PROJEKTU:

 • Analiza nawigacyjna nowych lub planowanych akwenów portowych.
 • System monitorowania stanu technicznego nabrzeży portowych Portu Gdańsk.
 • Analiza wpływu funkcjonowania Portu na ruch miejski miasta Gdańsk i Trójmiasta w kontekście zintegrowania z systemem TRISTAR.
 • Prognoza rozwoju oraz weryfikacja zagrożeń konkurencyjnych wobec Portu Gdańsk.
 • Systemy planowania i monitorowania zużycia energii elektrycznej na terminalach portowych celem optymalizacji jej zużycia.
 • Propozycje zagospodarowania oraz wyposażenia terminali portowych w planowanym Porcie Centralnym w:
 • systemy (systemy cumowniczo-manewrowe, systemy elektryczny, systemy ładunkowe, system wod.-kan. i system zdawania śmieci oraz stacjonarny system bunkrowania statków),
 • urządzenia przeładunkowe, infrastrukturę (liniowo-punktową),
 • efektywny dostęp od strony lądu tj. układ kolejowo-drogowy.

 

 

MASZ PYTANIA PISZ NA ADRES:

konkursgrantowyatumg.edu.pl

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

M.Kaźmierczak
18.12.2018
Wprowadzenie:
M.Kaźmierczak 18.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.09.2019