Kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz

 Kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz
(1936-2016)


Ostatni kapitan „Daru Pomorza” i pierwszy „Daru Młodzieży”.

7 lipca 2017 r. została wmurowana w nabrzeże Pomorskie upamiętniająca go tablica.

Opracowanie: Małgorzata Sokołowska, Joanna Stasiak

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni