Kpt. ż.w. Wiktor Gorządek

Kpt. ż.w. Wiktor Gorządek
(1908-1988)


Absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1945 r., rybak, pierwszy polski kapitan żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego, nauczyciel i wychowawca kadr oficerskich floty handlowej i rybackiej.

27 czerwca 2014 r. na ścianie domu przy ul. Warszawskiej 28/30, w którym mieszkał, odsłonięta została pamiątkowa tablica; kolejna 17 czerwca 2016 r. na nabrzeżu Pomorskim.

Opracowanie: Małgorzata Sokołowska, Joanna Stasiak

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni