Ks. kanonik Mariusz Dziarmaga proboszcz Parafii Świętej Rodziny

Z okazji Święta Szkoły, Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał szczególne życzenia od proboszcza Parafii Świętej Rodziny na Grabówku, ks. Kanonika Mariusza Dziarmagi.

W czwartek 08 grudnia przypada uroczystość powołania do życia obecnego Uniwersytetu Morskiego. Panu Rektorowi, dostojnemu Senatowi, pracownikom naukowym, studentom i wszystkim pracownikom Uniwersytetu składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, owocnego rozwoju i chluby z dobrze wykształconych marynarzy.

Historia naszej parafii jest mocno zjednoczona z obecnym Uniwersytetem. Ks. Wojciech Surman od chwili utworzenia parafii, aż do wybudowania kościoła sprawował msze święte w istniejącej do dzisiaj auli Uniwersytetu. Pierwszym sekretarzem komitetu budowy naszego kościoła był komendant ówczesnej Państwowej Szkoły Morskiej kmdr Adam Mohuczy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni