Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne/niestacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia inżynierskie I-szego stopnia, przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie budowy, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych (m.in. statków morskich, obiektów oceanotechnicznych, urządzeń portowych i stoczniowych, instalacji) z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technologii oraz narzędzi obliczeniowych.

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności z zakresu procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie czy doboru materiałów inżynierskich. Szczególną uwagę przykłada się do zagadnień dotyczących diagnozowania stanu technicznego obiektów technicznych i wnioskowania eksploatacyjnego. Studia przewidziane są dla kandydatów o zainteresowaniach technicznych, umysłach ścisłych, z zamiłowaniem do projektowania i wykonywania zadań inżynierskich.

Na tym kierunku szczególną uwagę przywiązuje się do praktycznego ukształtowania niezbędnych w przyszłym zawodzie umiejętności absolwentów, stąd w programie tego kierunku znajduje się wyjątkowo duża liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym, jak: warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne czy zajęcia na symulatorach. Kończąc ten kierunek, możesz być pewny, że zdobędziesz realne przygotowanie i niezbędne kompetencje predysponujące Cię do bardzo dobrze płatnej pracy w zawodzie inżyniera.

Specjalności/obszary: 

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – profil praktyczny (morski)
 • Ship Propulsion Plant and Offshore Construction Operation – profil praktyczny (morski) / zajęcia w j. angielskim
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – profil ogólnoakademicki (lądowy)
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – profil ogólnoakademicki (lądowy)
 • Inżynieria Produkcji – profil ogólnoakademicki (lądowy)

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Czas trwania: 

7 semestrów dla profilu ogólnoakademickiego / 8 semestrów dla profilu praktycznego

Jednostka: 

Wydział Mechaniczny

Język kształcenia: 

polski / angielski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

inżynier

Profil studiów: 

ogólnoakademicki / praktyczny

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Eksploatacja siłowni z silnikami tłokowymi
 • Diagnostyka techniczna
 • Programowanie maszyn technologicznych
 • Organizacja i zarządzanie produkcją
 • Automatyka i robotyka
 • Technologia montażu maszyn

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Po ukończeniu kierunku, absolwent ma kompetencje techniczne jak również menadżerskie i tzw. miękkie, które umożliwiają realizację kariery zawodowej na jednostkach pływających jako oficer mechanik okrętowy lub na lądzie – w szeroko rozumianej gospodarce morskiej ale i innych inżynierskich branżach globalnego rynku pracy.

Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom absolwent może realizować zaawansowane projekty inżynierskie czy kompetentnie zajmować się eksploatacją najbardziej złożonych obiektów czy instalacji technicznych.

Certyfikaty, kursy, szkolenia na tym kierunku: 

Uzyskany dyplom ukończenia studiów wraz z wymaganą praktyką morską pozwala uzyskać dyplom oficera mechanika okrętowego – studia spełniają wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej).

Uprawnienia: 

Uzyskany dyplom ukończenia studiów wraz z wymaganą praktyką morską pozwala uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku oficera wachtowego w dziale maszynowym.

Co po studiach: 

Możesz pracować na statkach morskich jako oficer mechanik bądź jako inżynier odpowiedzialny za siłownie na platformach wiertniczych.

Możesz budować swoją ścieżkę zawodową jako inżynier - specjalista w firmach eksploatujących oraz nadzorujących działanie różnego rodzaju instalacji przemysłowych czy komunalnych. Możesz też zajmować się zarządzaniem procesami produkcyjnymi, w tym wdrażaniem innowacji, zarządzania kosztami i personelem w tych przedsiębiorstwach.

Masz kompetencje do pracy jako inżynier mechanik w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich itp.