Młodzi Naukowcy UMG

Czworo pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni otrzymało, po raz pierwszy w historii naszej Uczelni, prestiżowe stypendia ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców w ramach 17. edycji konkursu MEiN.

Dr hab. inż. Agnieszka Lazarowska, prof. UMG, dr inż. Paweł Dąbrowski, dr inż. Mariusz Specht oraz dr hab. inż. Paweł Górecki, prof. UMG, znaleźli się w gronie 215 młodych naukowców z całej Polski, którym je przyznano. Do tego szacownego grona dołączył w czerwcu 2023 r. dr Łukasz Janowski, który w 18. edycji konkursu MEiN  znalazł się w gronie 230 stypendystów.

W kilku odsłonach prezentujemy krótkie rozmowy z nagrodzonymi pracownikami UMG, przeprowadzone przez mgr Annę Błażejewską (A.B.) z Działu Nauki, przybliżające ich zainteresowania naukowe, drogę do sukcesu, a także aktywność pozanaukową.

Pierwsze trzy wywiady zostały przeprowadzone z: dr hab. inż. Agnieszką Lazarowską – profesor w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z dr. inż. Pawłem Dąbrowskim – adiunktem w Zakładzie Geodezji i Oceanografii na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (obecnie pracownikiem PG) oraz z dr. hab. inż. Pawłem Góreckim – profesorem w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tym razem prezentujemy wywiad z dr. Łukaszem Janowskim – adiunktem w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej w Instytucie Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni