Młodzi Naukowcy UMG

W 2022 roku oraz w styczniu 2023 roku czworo pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni otrzymało prestiżowe stypendia ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Dr inż. Agnieszka Lazarowska, dr inż. Paweł Dąbrowski, dr inż. Mariusz Specht oraz dr inż. Paweł Górecki znaleźli się w gronie 215 młodych naukowców z całej Polski, którym przyznano te stypendia. W historii naszej Uczelni są ich pierwszymi beneficjentami.

W czterech odsłonach zaprezentujemy Państwu krótkie rozmowy z nagrodzonymi pracownikami UMG, przeprowadzone przez mgr Annę Błażejewską (A.B.) z Działu Nauki, przybliżające ich zainteresowania naukowe, drogę do sukcesu, a także aktywność pozanaukową.

Pierwsze dwa wywiady, które prezentujemy, zostały przeprowadzone z Panią dr inż. Agnieszką Lazarowską – adiunkt w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z Panem dr. inż. Pawłem Dąbrowskim – adiunktem w Zakładzie Geodezji i Oceanografii na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz z Panem dr. inż. Pawłem Góreckim – adiunktem w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni