Nagroda Zdobywcy Mórz i Oceanów

 

Społeczność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okazji Święta Szkoły wyróżnia osoby najbardziej zasłużone dla Uniwersytetu Nagrodą Zdobywcy Mórz i Oceanów. Nagroda wręczana jest corocznie, począwszy od roku 2022 r. za rok poprzedni, podczas uroczystych obchodów Święta Szkoły przypadających w czerwcu. Wyróżnienie to ma charakter honorowy - laureaci otrzymują dyplom oraz statuetkę.

Nagrodą może zostać wyróżniona osoba, która posiada najwyższy dyplom morski oraz odniosła znaczące sukcesy związane z pracą na morzu w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni