Navigation (stacjonarne, płatne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Kierunek Nawigacja przeznaczony jest dla osób wiążących przyszłość z morzem i żeglugą. Profesję tę wybierają również kandydaci zafascynowani żeglugą, pragnący uczestniczyć w niezapomnianych rejsach żaglowcem Dar Młodzieży. 

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, natomiast po odbyciu praktyki uzyskuje również dyplom oficera wachtowego (Marynarki Handlowej), co uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich, a następnie kapitańskich. Kształcenie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami szkolenia oficerów (STCW).

Specjalności/obszary: 

 • Transport Morski – specjalność morska

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • stacjonarne

Czas trwania: 

8 semestrów

Jednostka: 

Wydział Nawigacyjny

Język kształcenia: 

angielski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

inżynier

Profil studiów: 

praktyczny

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Nawigacja
 • Urządzenia Nawigacyjne
 • Astronawigacja
 • Stateczność i budowa statku
 • Przewozy Morskie
 • Meteorologia i Oceanografia
 • Praktyka Morska

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Po ukończeniu kierunku będziesz umieć:

 • prowadzić nawigację i zaplanować podróż dla wybranego statku
 • prowadzić wachtę nawigacyjną oraz manewrować statkiem zgodnie z wymaganiami COLREG
 • zorganizować bezpieczną pracę w zespole
 • porozumiewać się z użyciem dostępnych systemów łączności – GMDSS
 • obsługiwać systemy i podstawowe instalacje statkowe
 • prowadzić nadzór i utrzymanie systemów bezpieczeństwa – instalacje i systemy przeciwpożarowe – systemy ewakuacji i ratowania życia na morzu

Certyfikaty, kursy, szkolenia na tym kierunku: 

 • po pierwszym roku student realizuje kurs podstawowy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, konieczny do odbycia praktyki morskiej na statku Dar Młodzieży
 • po uzyskaniu w/w certyfikatów i morskiego certyfikatu zdrowia – student uzyskuje Książeczkę Żeglarską do rejestracji praktyki nadzorowanej
 • w trakcie studiów, po 6. semestrze i odbyciu 3-miesięcznej praktyki, student może uzyskać świadectwo marynarza, które może ułatwić zdobycie atrakcyjnej praktyki na statkach handlowych
 • część przeszkoleń i kursów specjalistycznych zawiera proces dydaktyczny, zajęcia w trakcie trwania studiów pozwalają na uzyskanie certyfikatów wydanych przez Administrację Morską
 • dodatkowo, po zakończeniu 7. semestru, student może uzyskać wszystkie konieczne wg STCW certyfikaty do wydania dyplomu Oficera Wachtowego przez Administrację Morską
 • dla studentów, którzy chcą uzyskać dodatkowe umiejętności prowadzone są szkolenia specjalistyczne zgodnie z zapotrzebowaniem armatorów
 • dyplom ukończenia studiów wraz z wymaganą praktyką morską oraz przeszkoleniami specjalistycznymi pozwala na uzyskanie dyplomu oficera wachtowego

Uprawnienia: 

Ukończenie tego kierunku studiów pozwoli uzyskać potwierdzone przez Administrację Morską:

 • dyplom oficera wachtowego
 • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności potrzebne do zatrudnienia na pozycji oficera wachtowego na statkach wybranych typów, zgodne z wymaganiami Konwencji STCW

Co po studiach: 

Po ukończeniu kierunku możesz pracować:

 • na prawie wszystkich typach statków handlowych na całym świecie, ponadto masz bardzo duże szanse na uzyskanie angażu na statkach specjalistycznych np. w sektorze offshore
 • wraz ze zdobytym doświadczeniem w pracy jako oficer wachtowy dalsza praca w biurach armatorskich
 • jako specjalista w firmach specjalizujących się w projektowaniu, dostawie i serwisie systemów nawigacyjnych, systemów bezpieczeństwa i ochrony stosowanych na statkach oraz innych systemów i instalacji wykorzystywanych na statkach morskich podczas ich eksploatacji