Posiadane certyfikaty

Uniwersytet Morski w Gdyni

Certyfikat ISO 9001:2015 - Polski Rejestr Statków S.A.

Wydział Nawigacyjny

 1. Certyfikat ISO 9001:2015 - Polski Rejestr Statków S.A. 
 2. Uchwała Nr 558/2008 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "transport" prowadzonym na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 3. Uchwała Nr 148/2009 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "nawigacja" prowadzonym na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
 4. Certyfikat Uznania wydany przez Ministra Infrastruktury - Uprawnienia do szkolenia kadr morskich w zakresie określonym w załaczniku do certyfikatu zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW .
 5. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
 6. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.
 7. Uchwała Nr 567/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.

Wydział Mechaniczny 

 1. Certyfikat ISO 9001:2015 - Polski Rejestr Statków S.A. 
 2. Certyfikat Uznania wydany przez Ministra Infrastruktury - Uprawnienia do szkolenia kadr morskich w zakresie określonym w załaczniku do certyfikatu zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW .
 3. Uchwała Nr 383/2008 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "mechanika i budowa maszyn" prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni  na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
 4. Uchwała Nr 559/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 w sprawie oceny programowej na kierunku "mechanika i budowa maszyn" prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym.
 5. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów                                

Wydział Elektryczny

 1. Certyfikat ISO 9001:2015 - Polski Rejestr Statków S.A. 
 2. Certyfikat Uznania wydany przez Ministra Infrastruktury - Uprawnienia do szkolenia kadr morskich w zakresie określonym w załaczniku do certyfikatu zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW .
 3. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
 4. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.
 5. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.
 6. Uchwała Nr 606/2006 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "elektrotechnika" prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. 
 7. Uchwała Nr 656/2007 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "elektronika i telekomunikacja" prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 8. Uchwała Nr 434/2012 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni.  

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 1. Certyfikat ISO 9001:2015 - Polski Rejestr Statków S.A. 
 2. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
 3. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
 4. Uchwała Nr 25/2008 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "towaroznawstwo" prowadzonym na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
 5. Uchwała Nr 496/2011 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "zarządzanie" prowadzonym na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.  
 6. Uchwała Nr 700/2014 Prezydium Państwowej Komiski Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
 7. Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Środowiskowego - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 8. Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania w Laboratorium - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 9. Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Jakością - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 10. Uznanie szkolenia - Auditor Wewnetrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 11. Uznanie szkolenia - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 12. Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Zespół ds.jakości kształcenia
12.03.2014
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.04.2019