Posiadane certyfikaty

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Certyfikat ISO 9001:2015 – Polski Rejestr Statków S.A.
 • Certyfikat Logo HR Excellence in Research – Komisja Europejska

Wydział Nawigacyjny

 • Uchwała Nr 351/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku nawigacja prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. 
 • Uchwała Nr 352/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku nawigacja prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Uchwała Nr 353/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku transport prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Certyfikat Uznania wydany przez Ministra Infrastruktury - Uprawnienia do szkolenia kadr morskich w zakresie określonym w załączniku do certyfikatu zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW.
 • Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 • Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Wydział Mechaniczny 

 • Uchwała nr 349/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Uchwała nr 350/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 • Certyfikat Uznania  wydany przez Ministra Infrastruktury - Uprawnienia do szkolenia kadr morskich w zakresie określonym w załączniku do certyfikatu zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW.
 • Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla Eksploatacji siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych (specjalność) Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.                      

Wydział Elektryczny

 • Uchwała nr 907/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Uchwała nr 908/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Certyfikat Uznania  wydany przez Ministra Infrastruktury - Uprawnienia do szkolenia kadr morskich w zakresie określonym w załączniku do certyfikatu zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW.
 • Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.
 • Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 • Uchwała nr 986 /2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 października 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku innowacyjna gospodarka prowadzonego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uchwała nr 987 /2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 października 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku towaroznawstwo prowadzonego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Środowiskowego - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 • Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania w Laboratorium - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 • Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Jakością - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 • Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 • Uznanie szkolenia - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 • Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Uznanie szkolenia - Asystent Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Uznanie szkolenia - Pełnomocnik Wewnętrznego Systemu Kontroli - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni