Logo HR w UMG

Władze naszej Uczelni, mając na celu korzyści wynikające z posiadania Logo HR Excellence in Research, podjęły starania mające na celu wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Korzyści z posiadania Logo HR Excellence in Research

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS. 

Działania UMG na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research

Letter of Endorsement potwierdzający rozpoczęcie w UMG działań na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/Endorsement_Gdynia_PL.pdf

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji UMG przez Komisję Europejską:

 

 

Raporty

Podczas prac nad Strategią HR dla Naukowców opracowano i przeprowadzono w terminie 15.01-15.02.2017 badanie ankietowe wśród pracowników naukowo-dydaktycznych.  Wyniki badania dostępne są w Raporcie.

Prace Zespołu w zakresie opracowywanej Strategii HR w UMG zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami Doktorantów UMG. Raport z konsultacji dostępny jest w opracowanym sprawozdaniu.

 

 

Seminaria informacyjne

W dniu 29 listopada 2017 roku z inicjatywy Prorektora ds. Nauki odbyło się spotkanie z Dziekanami Wydziałów UMG oraz przedstawicielami Działu Kadr i Płac oraz Działu Organizacyjno-Prawnego poświęcone zagadnieniom dotyczącym Strategii HR dla naukowców. Szczegóły tutaj.

W dniu 26 czerwca 2017 r. Zespół ds. Opracowania Strategii HR4R zrealizował cykl seminariów na czterech wydziałach naszej Uczelni, w czasie których zaprezentowana została idea HR Excellence in Research oraz dotychczasowe działania podjęte w UMG, prowadzące do uzyskania wyróżnienia w postaci Logo HR Excellence in Research.

Prezentacja z seminarium dostępna jest tutaj

 

Przyznanie Logo HR Excellence in Research 

W dniu 14 września 2018 roku Prorektor ds. Nauki otrzymał informację potwierdzającą, że zaplanowane działania wpisują się w wymagania stawiane instytucjom używającym wyróżnienia HR Excellence in Research.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
21.07.2017
Wprowadzenie:
I.Dudek-Muczyńska 21.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Dudek-Muczyńska 24.08.2020