Statut

Statut przyjęty uchwałą nr 53/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 czerwca 2021 r. 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni