Statut

Statut przyjęty uchwałą nr 53/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 czerwca 2021 r. 


Tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Senatu UMG nr: 210/XVII, 211/XVII, 212/XVII, 213/XVII, 214/XVII z dnia 29.09.2023 r. ogłoszony zarządzeniem Rektora UMG nr 44 z dnia 14.11.2023 r.


 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni