O Centrum

Misją Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej jest wpieranie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej poprzez działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą. Ofertę kierujemy do firm i instytucji, których działalność jest związana z łańcuchem dostaw morskiej energetyki wiatrowej oraz do osób pracujących w branży MEW lub planujących karierę zawodową w tym sektorze. Nabyte kompetencje i wdrożone rozwiązania umożliwią organizacjom, menedżerom i specjalistom zdobycie znaczącej pozycji na dynamicznie kształtującym się rynku MEW.

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej – działające jako centrum doskonałości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – pragnie stać się istotnym elementem ekosystemu wiedzy, personelu i innowacji w sektorze MEW. Dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami branżowymi, akademickimi i eksperckimi CMEW zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy oraz sprawdzonych praktyk menedżerskich i organizacyjnych. Dążeniem CMEW jest osiągnięcie roli centrum kompetencyjnego dla podmiotów w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego, a także znaczącego uczestnika rynku edukacyjnego i szkoleniowego w Europie.

Główne obszary działalności Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej obejmują:

 • Kształcenie wykwalifikowanej kadry zarządzającej i personelu specjalistycznego na potrzeby sektora MEW
 • Wspieranie instytucji i przedsiębiorstw MEW we wdrażaniu skutecznych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych
 • Tworzenie, gromadzenie i udostępnianie aktualnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu sektora MEW
 • Budowanie świadomości znaczenia MEW dla gospodarki narodowej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu ekonomicznego i rozwoju rynku pracy.
 • Propagowanie MEW jako istotnego elementu mitygowania krajowych i globalnych wyzwań klimatycznych
 • Publikowanie opracowań dotyczących kierunków rozwoju rynku MEW
 • Promowanie UMG jako wiodącego ośrodka wiedzy (excellence centre) w zakresie MEW i OZE

Offshore Wind Energy to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie i jedna z najdynamiczniejszych dziedzin polskiej gospodarki. Prognozowany potencjał branży tworzy wyjątkową szansę rozwoju kariery zawodowej osobom posiadającym wykształcenie menedżerskie potwierdzone prestiżowym dyplomem MBA.

CMEW zapewnienia słuchaczom i organizacjom:

 • Aktualną, praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w sektorze MEW
 • Nowoczesne kompetencje menedżerskie i specjalistyczne w branży MEW
 • Najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania sektorowe
 • Kompleksowe umiejętności zarządzania projektami w obszarze MEW
 • Cenną wymianę koncepcji i doświadczeń z przedstawicielami i uczestnikami branży MEW
 • Wyróżniającą pozycję zawodową na dynamicznym rynku MEW
 • Efektywną sieć kontaktów z kluczowymi osobami i organizacjami w obszarze MEW
 • Wartościową możliwość rozwijania kariery zawodowej w branży o ogromnym potencjale
 • Mobilizację i wsparcie w dynamicznym rozwoju zawodowym i osobistym

 

Zapraszamy do współpracy.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia