ORCID

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 27 lipca 2018 r. pracownicy akademiccy UMG zobowiązani są do utworzenia identyfikatora ORCID oraz przekazania stosownej informacji o jego utworzeniu do Biblioteki Głównej UMG w terminie określonym w Zarządzeniu


​Przed złożeniem oświadczenia należy wykonać 5 poniższych kroków:

1. Zapoznaj się z informacją - czym jest ORCID?

2. Załóż identyfikator ORCID.

3. Inne identyfiktory:

4. Połącz konto PBN z ORCID i POLon​.

5. Poinformuj Bibliotekę UMG o numerze ORCID:

UWAGA!
We wszystkich nowych publikacjach podawaj swój numer ORCID.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna