Publikacje Doktorantów

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej w czasie swoich studiów publikują swoje pierwsze prace. Ich osiągnięcia brane pod uwagę w ocenie działalności naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Rok 2024

Engler-Jastrzębska Monika

 1. Wilczyńska A., Engler-Jastrzębska M., 2024, Evaluation of Consumers' Awareness of the Impact of UV Filters on Marine Ecosystems,TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 18, No. 1, doi:10.12716/1001.18.01.18, pp. 179-183.

Pietruszka Adrian

 1. Illés B., Michałowski P.P., Skwarek A., Choi H., Byun J., Dušek K., Bušek D., Pietruszka A.,2024, Dispersion and incorporation of TiO2 and SiC nano-particles in SAC alloy: SIMS and DFT study, Scripta Materialia, Vol. 243, art. no. 115987, doi: 10.1016/j.scriptamat.2024.115987.

Rzepkowska Adrianna

 1. Klebba M, Frącz A, Brodzicki M, Rzepkowska A, Wąż M., 2024, Time Constant as the Main Component to Optimize the Resistance Temperature Sensors’ Calibration Process, Sensors, vol. 24 (issue 2), art. no. 487, https://doi.org/10.3390/s24020487.

Toczek Henryk

 1. Haule, K.; Kubacka, M.; Toczek, H.; Lednicka, B.; Pranszke, B.; Freda, W., 2024, Correlation between Turbidity and Inherent Optical Properties as an Initial Recognition for Backscattering Coefficient Estimation, Water  vol.16 (issue 4), art. no. 594; https://doi.org/10.3390/w16040594

Rok 2023

Abotaleb Mostafa

 1. Abotaleb M., 2023, Improved Performance of Wi-Fi Based Communication with Multiple Sensors Through Collaboration Between the WebSerial Remote Serial Monitor and ESP-NOW Protocol, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 127/ 2023, s. 42-56, doi.org/10.26408/127.04.
 2. Abotaleb M., 2023, Authenticated WiFi-based Wireless Data Transmission from Multiple Sensors through a Laboratory Stand based on Collaboration between ATMEGA2560 and ESP32 Microcontrollers, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 127/ 2023, s. 27-41, doi.org/10.26408/127.03. 

Kłopotek Natalia

 1. Kłopotek N., Dmowski P., Szkiel A., 2023, Expectations of Maritime University Students of Future Work on a Ship, TransNav the International Journal on Marine Navigation and Sefety of Sea Transportation, Vol. 17 No 3, s. 701-706, Gdynia 2023, DOI: 10.12716/10001.17.03.22

Kaczerska Dominika

 1. Kaczerska D., Kizielewicz J., Skrzeszwska K. , 2023, Digital Transformation in Ferry Shipping – Case Study in the Baltic Sea Region, TransNav, vol. 17, nr 3, s. 553-560, DOI: 10.12716/1001.17.03.06
 2. Kaczerska D., Kaczerski K., 2023, Elektroniczny łańcuch dostaw – koncepcja i przykłady wdrożenia cyfrowych rozwiązań w transporcie, [red:] S. Skiba, Transport wobec wyzwań XXI wieku , Wydawnictwo UMG, Gdynia 2023.

Kupraty Oleksandr

 1. Kupraty O., Tomera M., 2023, Global and local planning of ship route using MATLAB and Simulink, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 17 (no. 1), s. 205-215.

Łoginow Jakub

 1. Łoginow J., 2023, Zarządzanie słowackim transportem publicznym jako przykład dobrych praktyk w przeciwdziałaniu wykluczeniu transportowemu, [red:] S. Skiba, Transport wobec wyzwań XXI wieku , Wydawnictwo UMG, s.101-109, Gdynia 2023.

Mesinger Dominika

 1. Mesinger, D., Ocieczek, A., Owczarek, T.; 2023, Attitudes of Young Tri-City Residents toward Game Meat. Development and Validation of a Scale for Identifying Attitudes toward Wild Meat, "International Journal of Environmental Research and Public Health", vol. 20, issue 2, art. no. 1247, doi: https://doi.org/10.3390/ijerph20021247.

 2. Mesinger, D., Ocieczek, A., Kozirok W., Owczarek, T.; 2023, Attitudes of Young Tri-City Residents toward Game Meat in the Context of Food Neophobia and a Tendency to Look for Diversity in Food., "International Journal of Environmental Research and Public Health", vol. 20, issue 5, art. no. 3815, doi: https://doi.org/10.3390/ijerph20053815 (forthcoming).

Pietruszka Adrian

 1. Górecki P., Pietruszka A., Skwarek A., Illés B.; 2023, Influence of SiC reinforcement on microstructural and thermal properties of SAC0307 solder joints. Elsevier, Journal of Materials Research and Technology, vol. 22, s. 403-412, doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.11.126. 
 2. Górecki P., Pietruszka A., Skwarek A.,  Illés B.;2023, Reliability tests of the surface-mounted power MOSFETs soldered using SAC0307-TiO2 composite solder paste, 29th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC), Budapest, Hungary, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/THERMINIC60375.2023.10325884.
 3. Pietruszka A., Górecki P., Skwarek A., 2023, Influence of SAC0307-TiO2 composite solder joint on thermal parameters of MOSFETs, 46th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023, s. 1-5, DOI: 10.1109/ISSE57496.2023.10168479.

Sęk Oskar

 1. Sęk O., Czarnowski I., Decision-making model for updating geographical information systems for Polish Municipalities using the Fuzzy TOPSIS method, Intelligent Decision Technologies: proceedings of the 15th KES-IDT 2023 Conference, Springer, s. 62-73

Szewczyk Piotr

 1. Szewczyk P., Łebkowski A., 2023. Reliability evaluation of electrochemical energy storage systems supplying the ship's main propulsion system, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 17, nr 1, s. 87-94.

Winiarska Magdalena

 1. Winiarska M., Kizielewicz J., 2023, Process management in organizations - a discussion on terminology, Management, 2023, Vol. 27, No. 1, DOI: 10.58691/man/168612.

Wojewódka Łukasz

 1. Czapiewska A., Łuksza A., Studański R., Wojewódka Ł., Żak A., 2023, Analiza przykładowych odpowiedzi impulsowych kanału hydroakustycznego pomierzonych w ruchu, Przegląd Elektrotechniczny, r. 99 (nr 9), s. 234-237.

Rok 2022

Abotaleb Mostafa

 1. Abotaleb M., Mindykowski J., Dudojć B., Maśnicki R., 2022; Case-study-based overview of methods and technical solutions of analog and digital transmission in measurement and control ship systems, "Sensors",  vol. 22 (issue 18), art. no. 6931, https://doi.org/10.3390/s22186931.

 2. Abotaleb M., Mindykowski J., Dudojć B., Maśnicki R., 2022; Simulation of Foundation Fieldbus Manchester coded 31.25 kbps H1 bus using Matlab and SIMULINK,  “Scientific Journal of Gdynia Maritime University", nr 123/2022, s. 18-31, DOI: 10.26408/123.02. 

Kłopotek Natalia

  1. Kłopotek N., Dmowski P., 2022; Economic and quality determinants of Yerba Mate, tea and coffee consumption. Scientific Journal of Gdynia Maritime University,
   no. 121, s. 53-66, DOI: 10.26408/121.05.

  2. Kłopotek N., Szkiel A., Dmowski P., 2022; Audit systemu zarządzania jakością jako narzędzie doskonalenia zarządzania uczelnią w: Współczesne trendy w zarządzaniu, edycja 3. Warszawa, s. 71-84.

  3. Kłopotek N., Dmowski P., Szkiel A., System RASFF jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem żywności na przykładzie herbaty, kawy i Yerba Mate, Management and Quality Vol. 4 No 2, Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2022, str. 104-125, Katowice 2022.

  4. Kłopotek N., Szkiel A., Dmowski P., 2022, Przegląd zarządzania jako metoda doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie uczelni, [red:] A. Wilczyńska, K. Szelągowska-Rudzka, Management in commodity science – theoretical and practical aspects, Wydawnictwo UMG, s. 29-48, Gdynia 2022.

  Koznowski Wojciech

  1. Koznowski W.,  Łebkowski A, 2022;  Analysis of hull shape impact on energy consumption in an electric port tugboat. "Energies", vol. 15, issue 1, art. no. 339, DOI: 10.3390/en15010339.

  2. Koznowski W, Łebkowski A.,2022;  Unmanned Electric Tugboat Formation Multi-Agent Energy-Aware Control System Concept. "Energies", vol. 15, issue 24, art. no. 9592, DOI: https://doi.org/10.3390/en15249592.

  Mesinger Dominika

  1. Ocieczek A., Mesinger D., Toczek H.; 2022,  Hygroscopic Properties of Three Cassava (Manihot esculenta Crantz) Starch Products: Application of BET and GAB Models, "Foods", 2304-8158, vol. 11, issue 13, art. no. 1966, doi:10.3390/foods11131966. 

  Pietruszka Adrian

  1. Tarasiuk J., Skwarek A., Pietruszka A., Górecki P, Wpływ rozmieszczenia pustek lutowniczych na parametry cieplne tranzystorów MOSFET, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2022, doi:10.15199/48.2022.09.19.

  Sęk Oskar

  1. Sęk, O., Czarnowski, I., 2022; Using the AHP Method to Select an Electronic Documentation Management System for Polish Municipalities, w: Czarnowski, I., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Intelligent Decision Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 309, s. 535-545. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-3444-5_46 .

  2. Sęk O., Czarnowski I.,2022; Application of Analytic Hierarchy Process in Selecting a State-Made Electronic Documentation Management System for Polish Municipalities, "Procedia Computer Science", vol. 207, s. 3969-3977, DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.459

  Szewczyk Piotr

  1. Szewczyk, P., Łebkowski, 2022; A. Comparative Studies on Batteries for the Electrochemical Energy Storage in the Delivery Vehicle, "Energies", vol. 15 (no. 24), art. no. 9613. https://doi.org/10.3390/en15249613

  Świtalski Maciej

  1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2022; Ocena jakości ekstrudatów kukurydzianych wzbogacanych herbatą matcha, "Management and Quality", vol. 4 (no. 2), s. 360-370.

  2. Świtalski Ma., 51. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii. Tom 1. Aktualne problem badawcze – Nauki biomedyczne i techniczne, s. 247-258.

  Świtalski Michał

  1. Świtalski Mi., Rybowska A., 2022, Non-alcoholic beverages with plant additives as a case of product innovation – A Systematic Review of scientific articles, Humanities & Social Sciences Reviews, 10 (1), 34-45, DOI:10.18510/hssr.2022.1015.

  2. Świtalski Mi., 2022, Piwo bezglutenowe, czyli czy bać się białek w piwie. Piwowar, nr 41, s. 42-44.

  3. Świtalski Mi., 2022, "Mięsień piwny", czyli o piwie i otyłości. Piwowar, nr 42, s. 36-38.

  4. Świtalski Mi., 2022, Konsumpcja napojów wśród młodzieży z uwzględnieniem płci, wieku oraz poziomu aktywności fizycznej w: Młodzi liderzy jakości, s. 102-107.  

  5. Świtalski Mi., 2022, Piwo funkcjonalne, czyli o tym, czy piwo może być "zdrowsze". Piwowar, nr 43, s. 34-36.

  Winiarska Magdalena

  1. Kizielewicz J., Winiarska M., Skrzeszewska K., Szelągowska-Rudzka K., 2022, Efficiency of project management in higher education establishments on the example of Gdynia Maritime University, Management, vol. 26 (issue 1), s. 164-188, DOI: 10.2478/manment-2019-0089.

  2. Kaizer, A.; Winiarska, M.; Formela, K.; Neumann, T. Inland Navigation as an Opportunity to Increase the Cargo Capacity of the Tri-City SeaportsWater 2022, 14, 2482. https://doi.org/10.3390/w14162482.

  3. Kizielewicz J., Winiarska M., The level of spending of funds within the implementation of R&D Projects co-financed from EU funds w: Poznańska Krystyna, Szczepańska-Woszczyna Katarzyna, Michałek Janusz (red.): Innovation and entrepreneurship. Theory and practice, 2022, Akademia WSB, 240 s., ISBN 978-83-66794-30-6.

   

  Rok 2021

  Abotaleb Mostafa

  1. Abotaleb M., Mindykowski J., Dudojć B., Maśnicki R., 2021; Digital communication links cooperating with the analog 4-20 mA standard for marine applications. "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnicã, Energeticã, Electronicã", vol. 67 (71), nr 1, s. 21-44, DOI: 10.2478/bipie-2021-0002.

  Engler-Jastrzębska Monika

   1. Engler-Jastrzębska M., Wilczyńska A., 2021; Knowledge of the markings and marketing declarations for sun protection products. "International Journal of Marketing Communication and New Media", no. 9, s. 171-199.

   2. Engler-Jastrzębska M., Wilczyńska A., 2021; Natural sunscreen products - a new quality on the cosmetics market w: Current Trends in Quality Science : design, quality and safety of products, Poznań; Radom, s. 321-338, ISBN: 978-83-7789-670-9.

   Kłopotek Natalia

    1. Kłopotek N., Dmowski P., Szkiel A., 2021; Directions of using the Kano model to improve the quality of products and services w: Current Trends in Quality Science : consumer behavior, logistic, product management, Poznań; Radom, s. 418-432, ISBN: 978-83-7789-669-3. 

    Koznowski Wojciech

    1. Koznowski W.,  Łebkowski A, 2021; Port tugboat formation multi-agent control system. "TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation", vol. 15 (no. 4), s. 807-814, DOI: 10.12716/1001.15.04.13. 

    Mesinger Dominika

     1. Ocieczek A., Mesinger D., Zawadzki M., Kaizer A. 2021 The effects of particular factors connected with maritime transport on quality and safety of cereal as a cargo. "Transport Problems" 16(2); DOI: 10.21307/tp-2021-020.

     2. Mesinger D., Ocieczek A. Identification of differences in hunting management in Poland and selected European countries in the context of sustainable development and promotion of game consumption; "Sustainability" 2021, 13(19), 11048; https://doi.org/10.3390/su131911048.

     3. Ocieczek A., Mesinger D., Kamińska D. 2021, Porównanie właściwości sorpcyjnych wybranych typów kaszek dla dzieci w kontekście szacowania ich stabilności przechowalniczej, w: Żywność w XXI wieku: od producenta do konsumenta, Kraków. s. 266-277.  ISBN 978-83-953897-2-6.

     4. Mesinger, D., Ocieczek, A. 2021, Risk Assessment of Wild Game Meat Intake in the Context of the Prospective Development of the Venison Market in Poland. "Polish Journal of Environmental Studies", 30(2), s. 1307-1315; https://doi.org/10.15244/pjoes/124744

       

     Pietruszka Adrian

     1. Pietruszka A., Górecki P., Wroński S., Illés B., Skwarek A., 2021; The Influence of soldering profile on the thermal parameters of insulated gate bipolar transistors (IGBTs). "Applied Sciences", vol. 11, issue 12, art. no. 5583, s. 1-12, DOI: 10.3390/app11125583.

      Piotrowska-Kirschling Agnieszka

     1. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Karczewski J., Brzeska J., 2021 Application of Shrimp Waste for the Synthesis of Polyurethane–Chitosan Materials with Potential Use in Sorption of Oil Micro-Spills in Water Treatment, "Sustainability", Vol. 13, No. 9, 5098. DOI:10.3390/su13095098.

     2. Piotrowska-Kirschling A., Olszewski A., Karczewski J., Piszczyk Ł.,  Brzeska J., 2021 Synthesis and Physicochemical Characteristics of Chitosan-Based Polyurethane Flexible Foams, "Processes", Vol. 9, No. 8, 1394, DOI: 10.3390/pr9081394.

     3. Brzeska J., Piotrowska-Kirschling A., 2021 A brief introduction to the polyurethanes according to the principles of green chemistry, "Processes", Vol. 9, No. 11, 1929. DOI: 10.3390/pr9111929.

     Szewczyk Piotr

     1. Szewczyk P., Łebkowski A., 2021; Studies on energy consumption of electric light commercial vehicle powered by in-wheel drive modules. Energies, vol. 14 (issue 22), art. no. 7524, DOI: 10.3390/en14227524.

     2. Szewczyk P., Łebkowski A., 2021; Układ napędowy dla pojazdów dostawczych i specjalistycznych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku elektromobilnego. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 1 (125), s. 155-161.

     Świtalski Michał

     1. Świtalski Mi., Rybowska A., 2021; Product innovation in isotonic drinks - Expectations of tri-city university students. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 118, s. 62-74, DOI: 10.26408/118.05

     2. Świtalski Mi., Rybowska A., 2021; Ocena ryzyka nadmiernego lub niedostatecznego spożycia  napojów izotonicznych wśród studentów trójmiejskich uczelni, w: Zmiany na  Ziemi w XXI wieku, s. 37-52.

     3. Świtalski Mi., 2021; Izotoniczność piwa, czyli czy piwo jest napojem dla sportowców. Piwowar, nr 37, s. 38-40, ISSN: 2082-4874.

     4. Świtalski Mi.,  2021; Chmiel i alkohol, czyli jaki wpływ na jakość snu ma piwo?, Piwowar, nr 39, s. 43-45, ISSN: 2082-487.

     5. Świtalski Mi, Stankiewicz J., Rybowska A., 2021, Assessment of selected microbiological hazards of unpasterised and unfiltered craft beers in Poland w: Current Trends in Quality Science – design, quality and safety of products, s. 269-28.

     Świtalski Maciej

     1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2021; Physio-chemical properties of protein preparationsJournal of Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 27 (5),2743-2753, Print ISSN: 2204-1990, Online ISSN: 1323-6903.

     2. Świtalski Ma., Ruszkowska M., Kamińska M., 2021, Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych handlowych odżywek białkowych,  "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 28, 3 (128), 31 – 45, DOI: 10.15193/zntj/2021/128/386.

     Winiarska Magdalena

     1. Winiarska M., 2021, Koncepcje zrównoważonego rozwoju w świetle działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata, Łódź-Kielce, s. 305-320, ISBN: 978-83-66709-66-9.

     2. Winiarska M., Kizielewicz J., State's role in funding basic research studies w: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, s. s. 10103-10110, ISBN: 978-0-9998551-6-4.

     Rok 2020

      Mesinger Dominika

     1. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Consumer education as an important condition for increasing wild animal meat consumption in the context of promoting the idea of sustainable development in Poland; "Polish Journal of Environmental Studies" 29(5):3485-3492; DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/117760.

     2. Ocieczek A., Mesinger D.; 2020; Porównawcza charakterystyka właściwości sorpcyjnych trzech popularnych rodzajów skrobi z zastosowaniem modelu BET w rozwinięciu analitycznym i numerycznym; "Przemysł Chemiczny" 99/5; 751-755.

     3. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Risk assessment of wild game meat intake in the context of the prospective development of the venison market in Poland; "Polish Journal of Environmental Studies" 30(2); 1307-1315; DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/124744.

     4. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Evolution of the hunting management process in Poland; w: Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne; s. 122-140; ISBN 978-83-7421-348-6.

      Piotrowska-Kirschling Agnieszka

     1. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 The Effect of Chitosan on the Chemical Structure, Morphology, and Selected Properties of Polyurethane/Chitosan Composites, "Polymers", Vol. 12, No. 5, 1205. DOI: 10.3390/polym12051205

     2. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 Review of chitosan nanomaterials for metal cations adsorption, "Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives", Vol. XXV, 51-62. DOI: 10.15259/PCACD.25.004

     3. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Duczmal I., 2020; Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki, w: Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, Wydawnictwo Naukowego TYGIEL, s. 158-169, ISBN 978-83-66489-25-7.

     4. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020; Environmental management through example of polysaccharide materials using in water treatment, "Polish Journal of Commodity Science", Vol. 4, No. 65.

     5. Piotrowska-Kirschling A., Affek Ł., Sienkiewicz M., Brzeska J., 2020; Wpływ warunków przechowywania na stabilność podeszew poliuretanowych i kompozytowych, w: Zarządzanie w towaroznawstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne (Management in commodity science – theoretical and practical aspects), Uniwersytet Morski w Gdyni; ISBN: 978-83-7421-348-6, 158-171.

     Koznowski Wojciech

     1. Łebkowski A., Koznowski W., 2020 Analysis of the use of electric and hybrid drives on SWATH ships, "Energies", Vol. 13, No. 6486, s. 1-26.

     Świtalski Michał

     1. Świtalski Mi., Stasiuk E., Rybowska A., 2020; Autentyczność napojów izotonicznych przygotowanych na podstawie receptur dostępnych na stronach internetowych, X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, ISBN: 978-83-7421-343-1, s. 160-175.

     Świtalski Maciej

     1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2020; Charakterystyka Właściwości sorpcyjnych wybranych suplementów białek w proszku, w: Kształtowanie Jakości Żywności (Food quality developement),Uniwersytet Morski w Gdyni; ISBN: 978-83-7421-344-8, 234-250.

      

     Podmiot udostępniający: 

     UMG Zespół ds. Nauki