Osiągnięcia Doktorantów

Doktoranci Szkoły Doktorskiej w czasie swoich studiów publikują swoje pierwsze prace. Ich osiągnięcia brane pod uwagę w ocenie działalności naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Rok 2020

Dominika Mesinger

 1. Mesinger D., Ocieczek A., 2020. Consumer education as an important condition for increasing wild animal meat consumption in the context of promoting the idea of sustainable development in Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 29, No. 5, s. 3485-3492, DOI: 10.15244/pjoes/117760
 2. Ocieczek A., Mesinger D., 2020. Porównawcza charakterystyka właściwości sorpcyjnych popularnych rodzajów skrobi z zastosowaniem modelu BET w rozwinięciu analitycznym i numerycznym, Przemysł Chemiczny, 99/5, s. 1000-1004, DOI: 10.15199/62.2020.5.14

Agnieszka Piotrowska-Kirschling 

 1. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 The Effect of Chitosan on the Chemical Structure, Morphology, and Selected Properties of Polyurethane/Chitosan Composites, Polymers, Vol. 12, No. 5, 1205. DOI: 10.3390/polym12051205
 2. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 Review of chitosan nanomaterials for metal cations adsorption, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, Vol. XXV, 51-62. DOI: 10.15259/PCACD.25.004
 3. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Duczmal I., 2020; Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki, Monografia „Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej”, Wydawnictwo Naukowego TYGIEL, s. 158-169, ISBN 978-83-66489-25-7.
 4. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020; Environmental management through example of polysaccharide materials using in water treatment, Polish Journal of Commodity Science, Vol. 4, No. 65.

Koznowski Wojciech

 1. Łebkowski A., Koznowski W., 2020 Analysis of the use of electric and hybrid drives on SWATH ships, Energies, Vol. 13, No. 6486, s. 1-26.

 

Rok 2021

Dominika Mesinger

  1. Mesinger D., Ocieczek A., 2021. Risk assessment of wild game meat intake in the context of the prospective development of the venison market in Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 30, No. 2, s. 1307-1315, DOI:10.15244/pjoes/124744.
  2. Ocieczek A., Mesinger D., Zawadzki M., Kaizer A., 2021. The effects of particular actors connected with maritime transport on quality and safety of cereal as a cargo. Transport Problems, Vol. 16, No. 2, DOI: 10.21307/tp-2021-020.

  Agnieszka Piotrowska-Kirschling 

  1. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Karczewski J., Brzeska J., 2021 Application of Shrimp Waste for the Synthesis of Polyurethane–Chitosan Materials with Potential Use in Sorption of Oil Micro-Spills in Water Treatment, Sustainability, Vol. 13, No. 9, 5098. DOI:10.3390/su13095098.

  Podmiot udostępniający: 

  UMG Zespół ds. Nauki

  Wytworzył informację:

  B.Hryciuk
  13.07.2021
  Wprowadzenie:
  B. Hryciuk 17.11.2020
  Ostatnia modyfikacja:
  B. Hryciuk 13.07.2021