Publikacje Doktorantów

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej w czasie swoich studiów publikują swoje pierwsze prace. Ich osiągnięcia brane pod uwagę w ocenie działalności naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Rok 2023

Kłopotek Natalia

 1. Kłopotek N., Szkiel A., Dmowski P., 2022, Przegląd zarządzania jako metoda doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie uczelni, [red:] A. Wilczyńska, K. Szelągowska-Rudzka, Management in commodity science – theoretical and practical aspects, Wydawnictwo UMG, s. 29-48, Gdynia 2022.

 2. Kłopotek N., Dmowski P., Szkiel A., 2023, Expectations of Maritime University Students of Future Work on a Ship, TransNav the International Journal on Marine Navigation and Sefety of Sea Transportation, Vol. 17 No 3, s. 701-706, Gdynia 2023, DOI: 10.12716/10001.17.03.22

Mesinger Dominika

 1. Mesinger, D., Ocieczek, A., Owczarek, T.; 2023, Attitudes of Young Tri-City Residents toward Game Meat. Development and Validation of a Scale for Identifying Attitudes toward Wild Meat, "International Journal of Environmental Research and Public Health", vol. 20, issue 2, art. no. 1247, doi: https://doi.org/10.3390/ijerph20021247.

 2. Mesinger, D., Ocieczek, A., Kozirok W., Owczarek, T.; 2023, Attitudes of Young Tri-City Residents toward Game Meat in the Context of Food Neophobia and a Tendency to Look for Diversity in Food., "International Journal of Environmental Research and Public Health", vol. 20, issue 5, art. no. 3815, doi: https://doi.org/10.3390/ijerph20053815 (forthcoming).

 

Rok 2022

Abotaleb Mostafa

 1. Abotaleb M., Mindykowski J., Dudojć B., Maśnicki R., 2022; Case-study-based overview of methods and technical solutions of analog and digital transmission in measurement and control ship systems, "Sensors",  vol. 22 (issue 18), art. no. 6931, https://doi.org/10.3390/s22186931.

 2. Abotaleb M., Mindykowski J., Dudojć B., Maśnicki R., 2022; Simulation of Foundation Fieldbus Manchester coded 31.25 kbps H1 bus using Matlab and SIMULINK,  “Scientific Journal of Gdynia Maritime University", nr 123/2022, s. 18-31, DOI: 10.26408/123.02. 

Kłopotek Natalia

  1. Kłopotek N., Dmowski P., 2022; Economic and quality determinants of Yerba Mate, tea and coffee consumption. Scientific Journal of Gdynia Maritime University,
   no. 121, s. 53-66, DOI: 10.26408/121.05.

  2. Kłopotek N., Szkiel A., Dmowski P., 2022; Audit systemu zarządzania jakością jako narzędzie doskonalenia zarządzania uczelnią w: Współczesne trendy w zarządzaniu, edycja 3. Warszawa, s. 71-84.

  3. Kłopotek N., Dmowski P., Szkiel A., System RASFF jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem żywności na przykładzie herbaty, kawy i Yerba Mate, Management and Quality Vol. 4 No 2, Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2022, str. 104-125, Katowice 2022.

  Koznowski Wojciech

  1. Koznowski W.,  Łebkowski A, 2022;  Analysis of hull shape impact on energy consumption in an electric port tugboat. "Energies", vol. 15, issue 1, art. no. 339, DOI: 10.3390/en15010339.

  2. Koznowski W, Łebkowski A.,2022;  Unmanned Electric Tugboat Formation Multi-Agent Energy-Aware Control System Concept. "Energies", vol. 15, issue 24, art. no. 9592, DOI: https://doi.org/10.3390/en15249592.

  Mesinger Dominika

  1. Ocieczek A., Mesinger D., Toczek H.; 2022,  Hygroscopic Properties of Three Cassava (Manihot esculenta Crantz) Starch Products: Application of BET and GAB Models, "Foods", 2304-8158, vol. 11, issue 13, art. no. 1966, doi:10.3390/foods11131966. 

  Pietruszka Adrian

  1. Tarasiuk J., Skwarek A., Pietruszka A., Górecki P, Wpływ rozmieszczenia pustek lutowniczych na parametry cieplne tranzystorów MOSFET, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2022, doi:10.15199/48.2022.09.19.

  2. Skwarek A., Illés B., Górecki P., Pietruszka A., Tarasiuk J., Hurtony T., 2023; Influence of SiC reinforcement on microstructural and thermal properties of SAC0307 solder joints,
   "Journal of Materials Research and Technology", Volume 22, s. 403-412, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.11.126.

  Sęk Oskar

  1. Sęk, O., Czarnowski, I., 2022; Using the AHP Method to Select an Electronic Documentation Management System for Polish Municipalities, w: Czarnowski, I., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Intelligent Decision Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 309, s. 535-545. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-3444-5_46 .

  2. Sęk O., Czarnowski I.,2022; Application of Analytic Hierarchy Process in Selecting a State-Made Electronic Documentation Management System for Polish Municipalities, "Procedia Computer Science", vol. 207, s. 3969-3977, DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.459

  Szewczyk Piotr

  1. Szewczyk, P., Łebkowski, 2022; A. Comparative Studies on Batteries for the Electrochemical Energy Storage in the Delivery Vehicle, "Energies", vol. 15 (no. 24), art. no. 9613. https://doi.org/10.3390/en15249613

  Świtalski Maciej

  1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2022; Ocena jakości ekstrudatów kukurydzianych wzbogacanych herbatą matcha, "Management and Quality", vol. 4 (no. 2), s. 360-370.

  2. Świtalski Ma., 51. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii. Tom 1. Aktualne problem badawcze – Nauki biomedyczne i techniczne, s. 247-258.

  Świtalski Michał

  1. Świtalski Mi., Rybowska A., 2022, Non-alcoholic beverages with plant additives as a case of product innovation – A Systematic Review of scientific articles, Humanities & Social Sciences Reviews, 10 (1), 34-45, DOI:10.18510/hssr.2022.1015.

  2. Świtalski Mi., 2022, Piwo bezglutenowe, czyli czy bać się białek w piwie. Piwowar, nr 41, s. 42-44.

  3. Świtalski Mi., 2022, "Mięsień piwny", czyli o piwie i otyłości. Piwowar, nr 42, s. 36-38.

  4. Świtalski Mi., 2022, Konsumpcja napojów wśród młodzieży z uwzględnieniem płci, wieku oraz poziomu aktywności fizycznej w: Młodzi liderzy jakości, s. 102-107.  

  5. Świtalski Mi., 2022, Piwo funkcjonalne, czyli o tym, czy piwo może być "zdrowsze". Piwowar, nr 43, s. 34-36.

  Winiarska Magdalena

  1. Kizielewicz J., Winiarska M., Skrzeszewska K., Szelągowska-Rudzka K., 2022, Efficiency of project management in higher education establishments on the example of Gdynia Maritime University, Management, vol. 26 (issue 1), s. 164-188, DOI: 10.2478/manment-2019-0089.

  2. Kaizer, A.; Winiarska, M.; Formela, K.; Neumann, T. Inland Navigation as an Opportunity to Increase the Cargo Capacity of the Tri-City SeaportsWater 2022, 14, 2482. https://doi.org/10.3390/w14162482.

  3. Kizielewicz J., Winiarska M., The level of spending of funds within the implementation of R&D Projects co-financed from EU funds w: Poznańska Krystyna, Szczepańska-Woszczyna Katarzyna, Michałek Janusz (red.): Innovation and entrepreneurship. Theory and practice, 2022, Akademia WSB, 240 s., ISBN 978-83-66794-30-6.

   

  Rok 2021

  Abotaleb Mostafa

  1. Abotaleb M., Mindykowski J., Dudojć B., Maśnicki R., 2021; Digital communication links cooperating with the analog 4-20 mA standard for marine applications. "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Electrotehnicã, Energeticã, Electronicã", vol. 67 (71), nr 1, s. 21-44, DOI: 10.2478/bipie-2021-0002.

  Engler-Jastrzębska Monika

   1. Engler-Jastrzębska M., Wilczyńska A., 2021; Knowledge of the markings and marketing declarations for sun protection products. "International Journal of Marketing Communication and New Media", no. 9, s. 171-199.

   2. Engler-Jastrzębska M., Wilczyńska A., 2021; Natural sunscreen products - a new quality on the cosmetics market w: Current Trends in Quality Science : design, quality and safety of products, Poznań; Radom, s. 321-338, ISBN: 978-83-7789-670-9.

   Kłopotek Natalia

    1. Kłopotek N., Dmowski P., Szkiel A., 2021; Directions of using the Kano model to improve the quality of products and services w: Current Trends in Quality Science : consumer behavior, logistic, product management, Poznań; Radom, s. 418-432, ISBN: 978-83-7789-669-3. 

    Koznowski Wojciech

    1. Koznowski W.,  Łebkowski A, 2021; Port tugboat formation multi-agent control system. "TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation", vol. 15 (no. 4), s. 807-814, DOI: 10.12716/1001.15.04.13. 

    Mesinger Dominika

     1. Ocieczek A., Mesinger D., Zawadzki M., Kaizer A. 2021 The effects of particular factors connected with maritime transport on quality and safety of cereal as a cargo. "Transport Problems" 16(2); DOI: 10.21307/tp-2021-020.

     2. Mesinger D., Ocieczek A. Identification of differences in hunting management in Poland and selected European countries in the context of sustainable development and promotion of game consumption; "Sustainability" 2021, 13(19), 11048; https://doi.org/10.3390/su131911048.

     3. Ocieczek A., Mesinger D., Kamińska D. 2021, Porównanie właściwości sorpcyjnych wybranych typów kaszek dla dzieci w kontekście szacowania ich stabilności przechowalniczej, w: Żywność w XXI wieku: od producenta do konsumenta, Kraków. s. 266-277.  ISBN 978-83-953897-2-6.

     4. Mesinger, D., Ocieczek, A. 2021, Risk Assessment of Wild Game Meat Intake in the Context of the Prospective Development of the Venison Market in Poland. "Polish Journal of Environmental Studies", 30(2), s. 1307-1315; https://doi.org/10.15244/pjoes/124744

       

     Pietruszka Adrian

     1. Pietruszka A., Górecki P., Wroński S., Illés B., Skwarek A., 2021; The Influence of soldering profile on the thermal parameters of insulated gate bipolar transistors (IGBTs). "Applied Sciences", vol. 11, issue 12, art. no. 5583, s. 1-12, DOI: 10.3390/app11125583.

      Piotrowska-Kirschling Agnieszka

     1. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Karczewski J., Brzeska J., 2021 Application of Shrimp Waste for the Synthesis of Polyurethane–Chitosan Materials with Potential Use in Sorption of Oil Micro-Spills in Water Treatment, "Sustainability", Vol. 13, No. 9, 5098. DOI:10.3390/su13095098.

     2. Piotrowska-Kirschling A., Olszewski A., Karczewski J., Piszczyk Ł.,  Brzeska J., 2021 Synthesis and Physicochemical Characteristics of Chitosan-Based Polyurethane Flexible Foams, "Processes", Vol. 9, No. 8, 1394, DOI: 10.3390/pr9081394.

     3. Brzeska J., Piotrowska-Kirschling A., 2021 A brief introduction to the polyurethanes according to the principles of green chemistry, "Processes", Vol. 9, No. 11, 1929. DOI: 10.3390/pr9111929.

     Szewczyk Piotr

     1. Szewczyk P., Łebkowski A., 2021; Studies on energy consumption of electric light commercial vehicle powered by in-wheel drive modules. Energies, vol. 14 (issue 22), art. no. 7524, DOI: 10.3390/en14227524.

     2. Szewczyk P., Łebkowski A., 2021; Układ napędowy dla pojazdów dostawczych i specjalistycznych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku elektromobilnego. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 1 (125), s. 155-161.

     Świtalski Michał

     1. Świtalski Mi., Rybowska A., 2021; Product innovation in isotonic drinks - Expectations of tri-city university students. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 118, s. 62-74, DOI: 10.26408/118.05

     2. Świtalski Mi., Rybowska A., 2021; Ocena ryzyka nadmiernego lub niedostatecznego spożycia  napojów izotonicznych wśród studentów trójmiejskich uczelni, w: Zmiany na  Ziemi w XXI wieku, s. 37-52.

     3. Świtalski Mi., 2021; Izotoniczność piwa, czyli czy piwo jest napojem dla sportowców. Piwowar, nr 37, s. 38-40, ISSN: 2082-4874.

     4. Świtalski Mi.,  2021; Chmiel i alkohol, czyli jaki wpływ na jakość snu ma piwo?, Piwowar, nr 39, s. 43-45, ISSN: 2082-487.

     5. Świtalski Mi, Stankiewicz J., Rybowska A., 2021, Assessment of selected microbiological hazards of unpasterised and unfiltered craft beers in Poland w: Current Trends in Quality Science – design, quality and safety of products, s. 269-28.

     Świtalski Maciej

     1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2021; Physio-chemical properties of protein preparationsJournal of Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 27 (5),2743-2753, Print ISSN: 2204-1990, Online ISSN: 1323-6903.

     2. Świtalski Ma., Ruszkowska M., Kamińska M., 2021, Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych handlowych odżywek białkowych,  "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 28, 3 (128), 31 – 45, DOI: 10.15193/zntj/2021/128/386.

     Winiarska Magdalena

     1. Winiarska M., 2021, Koncepcje zrównoważonego rozwoju w świetle działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata, Łódź-Kielce, s. 305-320, ISBN: 978-83-66709-66-9.

     2. Winiarska M., Kizielewicz J., State's role in funding basic research studies w: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, s. s. 10103-10110, ISBN: 978-0-9998551-6-4.

     Rok 2020

      Mesinger Dominika

     1. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Consumer education as an important condition for increasing wild animal meat consumption in the context of promoting the idea of sustainable development in Poland; "Polish Journal of Environmental Studies" 29(5):3485-3492; DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/117760.

     2. Ocieczek A., Mesinger D.; 2020; Porównawcza charakterystyka właściwości sorpcyjnych trzech popularnych rodzajów skrobi z zastosowaniem modelu BET w rozwinięciu analitycznym i numerycznym; "Przemysł Chemiczny" 99/5; 751-755.

     3. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Risk assessment of wild game meat intake in the context of the prospective development of the venison market in Poland; "Polish Journal of Environmental Studies" 30(2); 1307-1315; DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/124744.

     4. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Evolution of the hunting management process in Poland; w: Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne; s. 122-140; ISBN 978-83-7421-348-6.

      Piotrowska-Kirschling Agnieszka

     1. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 The Effect of Chitosan on the Chemical Structure, Morphology, and Selected Properties of Polyurethane/Chitosan Composites, "Polymers", Vol. 12, No. 5, 1205. DOI: 10.3390/polym12051205

     2. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 Review of chitosan nanomaterials for metal cations adsorption, "Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives", Vol. XXV, 51-62. DOI: 10.15259/PCACD.25.004

     3. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Duczmal I., 2020; Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki, w: Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, Wydawnictwo Naukowego TYGIEL, s. 158-169, ISBN 978-83-66489-25-7.

     4. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020; Environmental management through example of polysaccharide materials using in water treatment, "Polish Journal of Commodity Science", Vol. 4, No. 65.

     5. Piotrowska-Kirschling A., Affek Ł., Sienkiewicz M., Brzeska J., 2020; Wpływ warunków przechowywania na stabilność podeszew poliuretanowych i kompozytowych, w: Zarządzanie w towaroznawstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne (Management in commodity science – theoretical and practical aspects), Uniwersytet Morski w Gdyni; ISBN: 978-83-7421-348-6, 158-171.

     Koznowski Wojciech

     1. Łebkowski A., Koznowski W., 2020 Analysis of the use of electric and hybrid drives on SWATH ships, "Energies", Vol. 13, No. 6486, s. 1-26.

     Świtalski Michał

     1. Świtalski Mi., Stasiuk E., Rybowska A., 2020; Autentyczność napojów izotonicznych przygotowanych na podstawie receptur dostępnych na stronach internetowych, X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, ISBN: 978-83-7421-343-1, s. 160-175.

     Świtalski Maciej

     1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2020; Charakterystyka Właściwości sorpcyjnych wybranych suplementów białek w proszku, w: Kształtowanie Jakości Żywności (Food quality developement),Uniwersytet Morski w Gdyni; ISBN: 978-83-7421-344-8, 234-250.

      

     Podmiot udostępniający: 

     UMG Zespół ds. Nauki