Osiągnięcia Doktorantów

Doktoranci Szkoły Doktorskiej w czasie swoich studiów publikują swoje pierwsze prace. Ich osiągnięcia brane pod uwagę w ocenie działalności naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Rok 2021

Dominika Mesinger

  1. Ocieczek A., Mesinger D., Zawadzki M., Kaizer A. 2021, The effects of particular factors connected with maritime transport on quality and safety of cereal as a cargo. "Transport Problems" 16(2); DOI: 10.21307/tp-2021-020.
  2. Mesinger D., Ocieczek A. Identification of differences in hunting management in Poland and selected European countries in the context of sustainable development and promotion of game consumption; "Sustainability" 2021, 13(19), 11048; https://doi.org/10.3390/su131911048.
  3. Ocieczek A., Mesinger D., Kamińska D. 2021, Porównanie właściwości sorpcyjnych wybranych typów kaszek dla dzieci w kontekście szacowania ich stabilności przechowalniczej, w: Żywność w XXI wieku: od producenta do konsumenta, Kraków. s. 266-277.  ISBN 978-83-953897-2-6.

  Agnieszka Piotrowska-Kirschling 

  1. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Karczewski J., Brzeska J., 2021 Application of Shrimp Waste for the Synthesis of Polyurethane–Chitosan Materials with Potential Use in Sorption of Oil Micro-Spills in Water Treatment, "Sustainability", Vol. 13, No. 9, 5098. DOI:10.3390/su13095098.
  2. Piotrowska-Kirschling A., Olszewski A., Karczewski J., Piszczyk Ł.,  Brzeska J., 2021 Synthesis and Physicochemical Characteristics of Chitosan-Based Polyurethane Flexible Foams, "Processes", Vol. 9, No. 8, 1394, DOI: 10.3390/pr9081394.
  3. Brzeska J., Piotrowska-Kirschling A., 2021 A brief introduction to the polyurethanes according to the principles of green chemistry, "Processes", Vol. 9, No. 11, 1929. DOI: 10.3390/pr9111929.

  Świtalski Michał

  1. Świtalski Mi., Rybowska A., 2021; Product innovation in isotonic drinks - Expectations of tri-city university students, "Scientific Journal of Gdynia Maritime University", No. 118, s. 62-74, DOI: 10.26408/118.05
  2. Świtalski Mi., Rybowska A., 2021; Ocena ryzyka nadmiernego lub niedostatecznego spożycia  napojów izotonicznych wśród studentów trójmiejskich uczelni, w: Zmiany na  Ziemi w XXI wieku, s. 37-52, ISBN: 978-83-66709-87-4.
  3. Świtalski Mi., 2021; Izotoniczność piwa, czyli czy piwo jest napojem dla sportowców, "Piwowar", s. 38-40, ISSN: 2082-4874.
  4. Świtalski Mi.,  2021; Chmiel i alkohol, czyli jaki wpływ na jakość snu ma piwo?, "Piwowar", s. 43-45, ISSN: 2082-487.

  Świtalski Maciej

  1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2021; Physio-chemical properties of protein preparationsJournal of Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 27 (5),2743-2753, Print ISSN: 2204-1990, Online ISSN: 1323-6903.

  Rok 2020

  Dominika Mesinger

  1. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Consumer education as an important condition for increasing wild animal meat consumption in the context of promoting the idea of sustainable development in Poland; "Polish Journal of Environmental Studies" 29(5):3485-3492; DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/117760.
  2. Ocieczek A., Mesinger D.; 2020; Porównawcza charakterystyka właściwości sorpcyjnych trzech popularnych rodzajów skrobi z zastosowaniem modelu BET w rozwinięciu analitycznym i numerycznym; "Przemysł Chemiczny" 99/5; 751-755.
  3. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Risk assessment of wild game meat intake in the context of the prospective development of the venison market in Poland; "Polish Journal of Environmental Studies" 30(2); 1307-1315; DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/124744.
  4. Mesinger D., Ocieczek A.; 2020; Evolution of the hunting management process in Poland; w: Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne; s. 122-140; ISBN 978-83-7421-348-6.

  Agnieszka Piotrowska-Kirschling 

  1. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 The Effect of Chitosan on the Chemical Structure, Morphology, and Selected Properties of Polyurethane/Chitosan Composites, "Polymers", Vol. 12, No. 5, 1205. DOI: 10.3390/polym12051205
  2. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020 Review of chitosan nanomaterials for metal cations adsorption, "Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives", Vol. XXV, 51-62. DOI: 10.15259/PCACD.25.004
  3. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Duczmal I., 2020; Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki, w: Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, Wydawnictwo Naukowego TYGIEL, s. 158-169, ISBN 978-83-66489-25-7.
  4. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020; Environmental management through example of polysaccharide materials using in water treatment, "Polish Journal of Commodity Science", Vol. 4, No. 65.
  5. Piotrowska-Kirschling A., Affek Ł., Sienkiewicz M., Brzeska J., 2020; Wpływ warunków przechowywania na stabilność podeszew poliuretanowych i kompozytowych, w: Zarządzanie w towaroznawstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne (Management in commodity science – theoretical and practical aspects), Uniwersytet Morski w Gdyni; ISBN: 978-83-7421-348-6, 158-171.

  Koznowski Wojciech

  1. Łebkowski A., Koznowski W., 2020 Analysis of the use of electric and hybrid drives on SWATH ships, "Energies", Vol. 13, No. 6486, s. 1-26.

  Świtalski Michał

  1. Świtalski Mi., Stasiuk E., Rybowska A., 2020; Autentyczność napojów izotonicznych przygotowanych na podstawie receptur dostępnych na stronach internetowych, X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, ISBN: 978-83-7421-343-1, s. 160-175.

  Świtalski Maciej

  1. Świtalski Ma., Ruszkowska M., 2020; Charakterystyka Właściwości sorpcyjnych wybranych suplementów białek w proszku, w: Kształtowanie Jakości Żywności (Food quality developement),Uniwersytet Morski w Gdyni; ISBN: 978-83-7421-344-8, 234-250.

   

  Podmiot udostępniający: 

  UMG Zespół ds. Nauki

  Wytworzył informację:

  B.Hryciuk
  17.01.2022
  Wprowadzenie:
  B. Hryciuk 17.11.2020
  Ostatnia modyfikacja:
  B. Hryciuk 17.01.2022