Osoba zaufania

Na podstawie § 8 ust. 2 Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskiem w Gdyni, wprowadzonej zarządzeniem Rektora nr 15 z dnia 12 marca 2020 roku do pełnienia funkcji osoby zaufania został powołany z dniem 22 września 2020 roku prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni