Pełnomocnicy Rektora

 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG
Pełnomocnik Rektora ds. normalizacji urządzeń w technice i gospodarce morskiej

Pokój: N-305
Telefon: 58-5586-112
E-mail: r.wawruchatwn.umg.edu.pl

 

Tadeusz Śrama
Pełnomocnik Rektora ds. informacji niejawnych i obronnych

Pokój: A-3
Telefon: 58-5586-540
E-mail: magazynatumg.edu.pl

 

dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński
Pełnomocnik Rektora ds. STCW

Pokój: N-223
Telefon: 58-5586-145
E-mail: p.wilczynskiatwn.umg.edu.pl

 

mgr Agnieszka Dynysiuk
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Pokój: B-120
Telefon: 58-5586-224
E-mail: doradcazawatumg.edu.pl

 

dr inż. Andrzej Szklarski
Pełnomocnik Rektora ds. reaktywowania żeglarstwa

Pokój: Al. Jana Pawła II/3 (OŻiSW, budynek Wydziału Nawigacyjnego)
Telefon: 58-5586-167
E-mail: a.szklarskiatsail.umg.edu.pl

 

mgr inż. Natalia Kłopotek
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Pokój: B-104
Telefon: 58-5586-218
E-mail: isoatumg.edu.pl

 

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
Pełnomocnik Rektora ds. IAMU

Pokój: C-129
Telefon: 58-5586-838
E-mail: a.przybylowskiatwn.umg.edu.pl

 

dr inż. Piotr Kaczorek
Pełnomocnik Rektora ds. Morskiej Lokalnej Akademii CISCO

Pokój: C-341
Telefon: 58-5586-553
E-mail: p.kaczorekatwe.umg.edu.pl

 

mgr Rafał Kapała
Pełnomocnik Rektora ds. projektów związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej

Telefon: 58 301-16-41 w. 24
E-mail: rkapalaatim.umg.edu.pl

 

dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. UMG
Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa energetycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Pokój: C-241
Telefon: 58-5586-602
E-mail: a.lebkowskiatwe.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni