Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Agnieszka Dynysiuk
pokój: B-120
telefon: 58-5586-224
e-mail: doradcazawatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia