Pierwsza Pomorska Noc Naukowców w Trójmieście

W tę jedyną noc w roku, w piątek 29 września, naukowcy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odejdą od swoich codziennych zajęć i prowadzonych badań, otworzą swoje miejsca pracy i zaprezentują dzieciom, młodzieży i dorosłym, jak ciekawa, pasjonująca i przede wszystkim dostępna dla każdego jest nauka.

Tej nocy tajemnicze laboratoria przestaną mieć sekrety, a niebanalne pytania zyskają odpowiedzi. A wszystko po to, aby rozbudzić głód wiedzy oraz pokazać każdemu, że poznawanie świata, zdobywanie wiedzy, analityczne myślenie, wyciąganie wniosków i rozbudzanie wyobraźni, daje dużo radości.

Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza do swoich laboratoriów i symulatorów! W programie wydarzenia:
 

Pasażerowie na gapę - wystawa żywych eksponatów

lokalizacja: Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3, 81 - 345 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Będziesz miał okazję na żywo zobaczyć gatunki obcych ryb i skorupiaków zasiedlających Zatokę Gdańską, których obecność jest związana z rozwojem transportu morskiego.

Pracownicy Zakładu Ekologii Wód Instytutu Morskiego z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dowiedz się więcej

 

 

 


Symulator Nawigacyjno-Manewrowy

lokalizacja: Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3, 81 - 345 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Podczas tegorocznej Nocy Naukowców nasi goście, korzystając z symulatora, będą mieli możliwość ustawienia specjalistycznej jednostki na dokładnej pozycji roboczej oraz podniesienia jej ponad powierzchnię wody w celu postawienia turbiny wiatrowej na morzu. 

Dodatkowo będą mogli wziąć udział w symulowanych manewrach portowych zakończonych cumowaniem jednostki (prom samochodowy, statek pasażerski) przy nabrzeżu bez pomocy holowników. 

Dowiedz się więcej

 

 


Planetarium im. A. Ledóchowskiego

lokalizacja: Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3, 81 - 345 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy pokaz w Planetarium, w którym na co dzień realizowane są zajęcia z przedmiotu astronawigacja dla studentów z Wydziału Nawigacyjnego. Podczas pokazu zobaczysz między innymi gwiazdozbiory, położenie Słońca, Księżyca oraz planet i ich ruch w czasie. 

Wizyta w Planetarium im. A. Ledóchowskiego będzie prawdziwą gratką dla miłośników astronomii. 

Dowiedz się więcej

 

 


Rola oceanu i jego zanieczyszczeń w zmianach klimatu

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

W trakcie zajęć odpowiemy na pytanie, dlaczego oceany odgrywają kluczową rolę w zmianach klimatycznych i jaki wpływ ma na to człowiek? Poznamy także podstawowe procesy zachodzące w morzach i oceanach. 

Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość przeprowadzania eksperymentów fizycznych, pokazujących wpływ zanieczyszczeń oceanu wynikających z działalności człowieka na jego właściwości fizyczne. 

Dowiedz się więcej

 

 


Piroliza, jako skuteczna metoda utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Podczas naszych zajęć zajmiemy się zagadnieniem ochrony środowiska, a dokładniej możliwością utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych na cele energetyczne (ciepło, prąd, gaz). Każdemu uczestnikowi warsztatów zostanie zaprezentowane stanowisko laboratoryjne do pirolizy. Przedstawiony zostanie również proces wraz z końcowymi próbkami pozyskanymi z odpadów tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej

 

 

 


Escape Room

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Będziesz miał/a niebywałą okazję odwiedzić Laboratorium Sterowników Programowalnych, które w tę wyjątkową, naukową noc przeistoczy się w pokój zagadek z pogranicza sterowania (PLC, panele HMI i programowania niskiego rzędu).

Studenci z Koła Naukowego Human Machine Interface służyć będą pomocą w rozwiązaniu zagadek.

Dowiedz się więcej

 

 


Akademia Czystego Morza - transport ładunków

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Zapraszamy na warsztaty w ramach Akademii Czystego Morza, które dotyczyć będą transportu ładunków. Warsztaty te służą zapoznaniu się z zagrożeniami występującymi podczas transportu ładunków morskich. Podczas zajęć demonstracyjnych w laboratorium przedstawiony zostanie szereg niebezpiecznych zjawisk i reakcji chemicznych, które mogą zajść po przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska, stwarzając tym samym jego zagrożenie. Uczestnicy dowiedzą się co to zdolność do upłynniania stałych ładunków masowych oraz jak oznaczana jest temperatura zapłonu i samozapłonu łatwopalnych cieczy.

Dowiedz się więcej

 

 


Akademia Czystego Morza - badanie wody

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Zapraszamy na warsztaty w ramach Akademii Czystego Morza, które dotyczyć będą badania wody. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną terenowe testy chemiczne pozwalające ocenić poziom zanieczyszczenia wód.

Odwiedzający stanowisko będą mogli wcielić się w rolę naukowców wykonujących terenowe testy chemiczne, pozwalające na wykrycie substancji zanieczyszczających wodę. Dowiedzą się, co to indykatory zanieczyszczeń, jak sprawdzić czy zwykła sól kuchenna jest obecna w morzu i co kryje nazwa biogeny.

Dowiedz się więcej

 

 


Akademia Czystego Morza - degradacja plastików

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Zapraszamy na warsztaty w ramach Akademii Czystego Morza dotyczące degradacji plastików. Podczas warsztatów przedstawione zostaną zagrożenia wynikające ze złego zagospodarowania odpadów z "plastiku".

Uczestnicy dowiedzą się jak wielkim zagrożeniem dla środowiska morskiego są niezagospodarowane tworzywa sztuczne, jak tworzą się wyspy śmieci oraz jaki wpływ na zwierzęta i rośliny mają pływające odpady. Oglądając pod mikroskopem powierzchnię różnych próbek polimerowych inkubowanych w środowisku Morza Bałtyckiego będą mogli dowiedzieć się również w jakim stopniu materiały opakowaniowe ulegają degradacji.

Dowiedz się więcej

 

 


Akademia Czystego Morza - oczyszczanie ścieków

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Co na Ciebie czeka podczas naszego spotkania?

Zapraszamy na warsztaty w ramach Akademii Czystego Morza, które dotyczyć będą oczyszczania ścieków. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zagrożenia występujące wraz z dopływem ścieków do morza. Przeprowadzone zostaną doświadczenia związane z odzyskiem nawozu ze ścieków.

Tablice dydaktyczne i proste doświadczenia pomogą Ci zrozumieć, jak działa oczyszczalnia ścieków oraz jak można w niej wyprodukować nawóz. Ponadto przekonasz się, że nie wszystkie występujące w wodzie zanieczyszczenia można dostrzec gołym okiem. Przybliżona zostanie problematyka przenawożenia wód Bałtyku oraz wyjaśniony proces eutrofizacji wód i jego skutki.

Dowiedz się więcej

 

 


Zwiedzanie Sali Tradycji

lokalizacja: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia

Sala Tradycji to uczelniane muzeum, które powstało w latach 30. XX wieku. Po II wojnie światowej reaktywowane w 1973 r., pielęgnuje historię i tradycje polskiego szkolnictwa morskiego. W Sali Tradycji została zgromadzona interesująca kolekcja pamiątek i dokumentów, m.in.: 14 tys. fotografii, dyplomy, jak np. przedwojenne dyplomy chrztu morskiego, przedwojenne świadectwa czy książeczki żeglarskie.

Wśród eksponatów znajdują się także: mundury, bandery, sztandary – w tym sztandar z 1930 r., odznaczenia bohaterów wojennych, medale, monety, znaczki, okolicznościowe nagrody, np. Nagroda Wędrowna za Wiosłowanie w Fort de France z 1932 r. z wygrawerowanymi nazwiskami zwycięzców – uczniów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. W skład ekspozycji wchodzą też przyrządy nawigacyjne (m.in. XIX-wieczny oktant), pamiątki z rejsów (np. z podróży „Daru Pomorza” w latach 1934/1935) czy elementy wyposażenia statków.

Dowiedz się więcej

 

 


Każda osoba, która zapisze się i weźmie udział w co najmniej 3 wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni będzie mogła zebrać pamiątkowe pieczątki z miejsc, które odwiedzi w naszej uczelni.

Zarówno w budynku głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak i w budynku Wydziału Nawigacyjnego znajdować się będzie punkt informacyjny.


Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców znajdują się na stronie: pomorskanocnaukowcow.eu


Wydarzenie w województwie pomorskim koordynuje Gdański Uniwersytet Medyczny, a jego partnerami są pomorskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej oraz dwa ośrodki popularyzacji nauki – Centrum Nauki Experyment oraz Hevelianum. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni