2016

W dniu 21 października 2016 roku podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa, wręczono Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016. Kapituła przyznała łącznie 60 nagród w sześciu kategoriach:

  • Uczelnia Wyższa,
  • Jednostka Naukowa,
  • Innowacyjna firma,
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego,
  • Państwowa Jednostka Budżetowa,
  • Fundacje.

Akademię Morską w Gdyni nagrodzono w kategorii "Uczelnia Wyższa" za projekt „Budowa i tworzenie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Republice Angoli”. Za ten sam projekt, w kategorii Innowacyjna Firma, nagrodzono Firmę Navimor International Com. Sp. z.o.o.  Akademia Morska w Gdyni była głównym partnerem edukacyjnym i naukowym, a firma Navimor International Com. głównym developerem i wykonawcą projektu. Prezentacja głównych osiągnięć projektu miała miejsce podczas jednej z 11 sesji, pt. „Rybactwo i Morze”, towarzyszących debatom Forum Inteligentnego Rozwoju. W imieniu Akademii Morskiej w Gdyni i Navimor International Com. główne aspekty procesów budowy, tworzenia i uruchomienia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Republice Angoli przedstawił prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, który był także moderatorem tej sesji oraz sesji „Szkolnictwo Wyższe i Nauka”.

Poza Akademią Morską w Gdyni, w kategorii "Uczelnia Wyższa" nagrody otrzymały również: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni