2018

W roku 2018 Uniwersytet Morski w Gdyni został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak - nagrodę przyznano w kategorii "Uczelnia przyszłości" za realizację projektu "Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup laboratoriów dydaktycznych".

Celem konkursu Inteligentnego Rozwoju, którego Uczelnia została laureatem, jest nagradzanie organizacji, które w swojej działalności wykazują się innowacyjnością oraz są przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni